Nationale Ombudsman


Heeft u bij Waterschap Limburg een klacht ingediend en bent u niet tevreden over de afhandeling hiervan? Dan kunt u dit melden bij de Nationale ombudsman.

Over de Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman doet onderzoek bij overheidsinstanties naar aanleiding van klachten van burgers. Bij de Nationale ombudsman kunt u terecht met klachten over:

  • de lange behandelingsduur van aanvragen en bezwaarschriften;
  • niet reageren op vragen en verzoeken (om informatie);
  • (telefonische) bereikbaarheid van overheidsinstanties;
  • de lange behandelingsduur van klachten.

Voorwaarden om een klacht in te dienen bij de Nationale ombudsman

  • U heeft de klacht al (schriftelijk) bij ons ingediend.
  • Wij hebben uw klacht minder dan één jaar geleden afgehandeld.
  • Er is tegen onze uitspraak geen bezwaar of beroep mogelijk (geweest).
  • Uw klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels.
  • Uw klacht gaat niet over de uitspraak van een rechter.