Handhavingsverzoek


Waterschap Limburg is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Het waterschap kan handhavend optreden tegen overtredingen.

Denkt u dat iemand de regelgeving van het waterschap overtreedt? Bijvoorbeeld door het illegaal lozen vloeistoffen in een beek? Dan kunt u het waterschap vragen daar handhavend tegen op te treden.

U kunt hiervoor gebruik maken van ons meldingenformulier (zie link rechts)

Waterschap Limburg neemt een besluit om wel of niet handhavend op te treden.


Dien uw verzoek hier in: