Terugblik informatiebijeenkomst dijkversterking Well - 17 november 2021


Groene Rivier Well

Kijk de digitale informatiebijeenkomst terug

Op woensdagavond 17 november 2021 organiseerde Waterschap Limburg een digitale informatiebijeenkomst.

Kijk de opname van de presentatie terug:

Gestelde vragen tijdens informatiebijeenkomst

Tijdens de digitale informatiebijeenkomst konden mensen hun vragen opsturen. Deze zijn deels beantwoord op de avond zelf. Sommige antwoorden zijn naderhand aangevuld.

Hieronder download u alle gestelde vragen en antwoorden:

Spreekuren

Heeft u nog vragen? Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Digitale presentatie uitwerkingslocaties Well

Omgevingsmanager Jetske Vaas praat u in deze digitale presentatie bij over de stand van zaken van de uitwerkingslocaties.