Presentatie eerste ontwerp zelfsluitende kering dijkversterking Steyl - Maashoek


Buitendijks balkon voor de Maashoek

Een waterkering die ‘uit zichzelf’ omhoog komt en zo Steyl en omgeving beschermt tegen bijna drie meter hoog Maaswater. Met deze bijzondere en innovatieve zelfsluitende kering wil Waterschap Limburg de Maashoek hoogwaterveilig maken voor de toekomst.

In 2021 werkten drie aannemers een ontwerp uit dat aan vier strenge criteria moest voldoen. Na dit intensieve aanbestedingsproces, heeft het waterschap een contract met combinatie Dijkzone Alliantie afgesloten. Zij kregen de hoogste totaalscore.

Presentatie eerste plannen zelfsluitende kering

Een van de vier criteria waar het ontwerp aan moet voldoen is de ruimtelijke kwaliteit (dat wat je ziet als de kering straks klaar is). Omdat Steyl een van rijkswege beschermd dorpsgezicht heeft, is zowel het zicht óp als vanaf de Maas bijzonder. De zelfsluitende kering ontneemt dit uitzicht enkel op het moment dat het er echt toe doet: bij hoogwater.

In het ontwerp van Dijkzone Alliantie bevindt de zelfsluitende kering zich over de gehele lengte van het Maasbalkon, en in de tussenliggende ruimtes van de poorten. Bij hoogwater stroomt het water via de instroomopeningen onder het dek naar binnen. Dit activeert het systeem waardoor het dek omhoog komt. Rubberen profielen zorgen voor een waterdichte afsluiting aan de onderkant en de poorten naar de Maashoek. Als het waterniveau daalt, stroomt het water via de uitstroomopeningen ter hoogte van de poorten terug naar de Maas. Het dek zakt weer terug naar de niet-kerende positie.

Animatie werking en ontwerp

In deze animatie laat Dijkzone Alliantie zien hoe de zelfsluitende kering eruit kan komen te zien. Daarnaast geven ze een beeld van de werking van de zelfsluitende kering.

De plannen van de Dijkzone Alliantie zijn nog niet in detail uitgewerkt. Het waterschap kreeg de afgelopen periode zienswijzen binnen op het Ontwerp Projectplan Waterwet. Die input wordt meegenomen in een definitief projectplan. De aannemer werkt het ontwerp voor de kering de komende periode verder uit en zal daarvoor ook nog de nodige onderzoeken doen.

Hoe ziet de planning eruit?

Voor de komende periode ziet de planning er als volgt uit:

Tijdlijn dijkversterking Steyl - Maashoek rond ontwikkeling zelfsluitende kering

Benieuwd naar de plannen tot zover?

Tijdens inloopbijeenkomsten op woensdag 16 en donderdag 31 maart 2022 kregen direct omwonenden en andere geïnteresseerden de gelegenheid om de eerste ontwerpen te bekijken en kennis te maken met de aannemer.

Bezoekers van de bijeenkomsten kregen uitleg over de werking van de zelfsluitende kering en ontvingen meer informatie over de plannen tot zover. Medewerkers van Dijkzone Alliantie en Waterschap Limburg waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Luuk Claessens, omgevingsmanager Waterschap Limburg: 088 – 88 90 100 of dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Combinatie Dijkzone Alliantie

Dit is een samenwerking van Ploegam, Hollandia Infra en Dura Vermeer i.s.m. Vlotterkering BV. Zij werken de komende tijd het ontwerp voor de zelfsluitende kering verder uit.