Criteria zelfsluitende kering Steyl - Maashoek


Een waterkering die ‘uit zichzelf’ omhoog komt bij hoogwater: op deze bijzondere manier wil Waterschap Limburg de Maashoek op Steyl hoogwaterveilig maken.

Drie aannemers werken momenteel een ontwerp voor de kering uit, waaruit het waterschap uiteindelijk een keuze maakt.

Vier criteria

Het ontwerp moet aan strenge voorwaarden voldoen. Die zijn ondergebracht in vier criteria:

  1. De ruimtelijke kwaliteit. Dit kun je zien als de ‘dresscode’ van de kering; dat wat je ziet als de kering straks klaar is.
  2. De prijs. Is de kering slim, sober en doelmatig?
  3. De technische betrouwbaarheid.
  4. De mogelijke omgevingshinder tijdens de werkzaamheden. Ondanks dat er altijd hinder zal zijn, moet door slim te bouwen de overlast tot een minimum worden beperkt.

Uitleg van experts

Klik op de afbeelding en bekijk de video waarin experts uitleg geven over de verschillende criteria.

Visualisatie criteria zelfsluitende kering Steyl-Maasheok

Of bekijk de video's apart van elkaar