Drie aannemers aan de slag met zelfsluitende kering voor Steyl - Maashoek

Gepubliceerd op 12 april 2021

Een waterkering die ‘uit zichzelf’ de omgeving afsluit voor hoogwater: op deze bijzondere manier wil Waterschap Limburg de Maashoek in het Limburgse kloosterdorp Steyl hoogwaterveilig maken voor de toekomst. Drie aannemers gaan de komende periode aan de slag met een ontwerp.

De nieuwe kering is nodig om het dorp ook in de toekomst veilig te houden voor hoogwater. De huidige kering is daarvoor niet hoog en niet sterk genoeg. Steyl heeft een van rijkswege beschermd dorpsgezicht; zowel het zicht óp als vanaf de Maas is erg bijzonder. De zelfsluitende kering ontneemt dat uitzicht vanaf en naar het openbare plein straks alleen op het moment dat het ook echt nodig is: bij hoogwater. Een technische uitdaging van formaat, want de enige andere zelfsluitende primaire waterkering in Nederland, in Spakenburg, is 70 cm hoog. Die ‘op Steyl’ wordt maar liefst 2,5 meter hoog.

Klepsysteem of harmonica: hoe dan ook een ‘dresscode’ voor de kering

Dat wil overigens niet zeggen dat de kering zelf helemaal onzichtbaar gaat zijn: “Veel mensen denken aan een kering die uit het niets uit de grond omhoog rijst, maar het zou bijvoorbeeld ook een klepsysteem of een grote harmonica kunnen worden,” aldus bestuurder Jos Teeuwen van het Waterschap Limburg. Over hoe de kering er uit mag zien, hebben onder meer de Welstandscommissie van de gemeente Venlo, maar ook de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het kwaliteitsteam Noordelijke Maasvallei eisen meegegeven. “Samen met die partijen is een zogenaamd Esthetisch Programma van Eisen opgesteld. Je zou kunnen zeggen dat dit een soort dresscode is voor de kering: er staat in wat de randvoorwaarden zijn, maar er is zeker ook sprake van ontwerpvrijheid”, aldus Teeuwen.

Prijs, ruimtelijke kwaliteit, technische betrouwbaarheid en omgevingshinder van belang bij keuze

Drie aannemers gaan de komende tijd een ontwerp opstellen. Hun ontwerpen moeten aan veel voorwaarden voldoen. Naast de ruimtelijke kwaliteit (de dresscode dus) baseert het waterschap de uiteindelijke keuze op nog drie criteria: de prijs, de technische betrouwbaarheid en de mogelijke omgevingshinder tijdens de werkzaamheden. Want ondanks dat de kering onder de grond blijft, zal de aanleg niet ongemerkt voorbij gaan. Door slim te bouwen moet de overlast tot een minimum worden beperkt.

Waterschap maakt keuze en afwegingen eind 2021 bekend

Voor de aannemers dus veel werk te doen, waarbij er een aantal gespreksrondes tussen waterschap en aannemer worden georganiseerd. Doel van deze zogenaamde concurrentiegerichte dialoog is in samenspraak met de aannemers op zoek te gaan naar de beste oplossing. De geselecteerde aannemers krijgen een vergoeding voor hun inspanningen in deze periode. Na het aanleveren van de aanbiedingen kiest het waterschap een van de drie ontwerpen om verder mee aan de slag te gaan. Verwachting is dat die keuze eind 2021 wordt bekendgemaakt.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Langs de Maas in Noord en Midden Limburg zijn de dijken op 16 plekken niet sterk en hoog genoeg om de dorpen en steden ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Daarom moeten de dijken versterkt worden. Zo ook in Steyl. De dijkversterking in Steyl is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 1.300 Kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt.