3D model van de ondergrond: nodig voor het beste ontwerp van de keringen


Zand, klei of veen? In Well weten we nu precies welk bodemtype waar zit. De geotechnici van het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV hebben minutieus in kaart gebracht. Waarom? Zodat we het beste gebiedspassende ontwerp kunnen maken.

De ondergrond van de kering is te vergelijken met de fundering van een huis. Met de bouw van huizen wordt ook rekening gehouden met de ondergrond. Voor een dijk of kering geldt hetzelfde.

Zand laat bijvoorbeeld heel veel water door. Dit vergroot de kans op piping. Bij piping stroomt water via een zandlaag onder een ondoorlatende dijk door en komt achter de dijk weer omhoog. Hierdoor kan een wel ontstaan. Na verloop van tijd kan het water zand meevoeren en begint er een kanaal (pipe) onder de dijk te ontstaan. Als dit proces langer doorgaat, vormt zich een doorgaande verbinding tussen het buitenwater en het achterland en kan bij uitslijting van het kanaal de dijk instorten. Daarom zijn ook de grondwaterstromen in kaart gebracht.

Met de kennis vanuit het 3D grondmodel gaan de ontwerpers aan de slag om de kering te maken die het beste past in het gebied. Zowel onder als boven de grond!

De afbeelding laat de ondergrond in een 3D-model zien.


Terug naar het nieuwsoverzicht