Nieuwsoverzicht Maart 2023


Samenwerking met nieuw ingenieursbureau van start

Waterschap Limburg werkt samen met verschillende ingenieursbureaus. Deze bureaus bieden kennis en kunde op diverse vlakken. Voor Well is onlangs Maaswaarde aan boord gekomen, een combinatie van de bureaus RoyalHaskoningDHV en Veenenbosenbosch Landschapsarchitecten. Maaswaarde gaat het projectteam onder andere helpen met het uitwerken van technische en landschappelijke ontwerpen, uitvoeren van rivierkundige en stabiliteits-berekeningen, maar ook het opstellen van het Milieueffectenrapport en vergunningsaanvragen.  Wij kijken uit naar een goede samenwerking!

Presentatie “hoogwater als ultieme stresstest”

Onlangs hebben medewerkers en bestuurders van gemeente Bergen en Waterschap Limburg een gesprek gehad met de belangengroep Grotestraat. Tijdens dit overleg is onder andere aandacht besteed aan de leerpunten van het hoogwater in 2021. De presentatie hiervan staat ook op onze website en kunt u zelf bekijken. Heeft u hier vragen over? Stel deze dan aan omgevingsmanager Ellen te Boekhorst via dijkversterking@waterschaplimburg.nl

Omgevingswerkgroep binnenkort van start

In de vorige nieuwsbrief plaatsten we een oproep voor de Omgevingswerkgroep. Hierop hebben ruim voldoende inwoners gereageerd. Binnenkort komt de omgevingswerkgroep voor het eerst bij elkaar. Via de nieuwsbrief en onze website zullen we de verslagen van de bijeenkomsten delen.

Verkenningenrapport en NRD liggen ter inzage; inloopbijeenkomst op 12 april

Sinds donderdag 23 maart liggen het Verkenningenrapport en de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) ter inzage. In dit nieuwsartikel leest u er meer over. U heeft tot 3 mei de tijd de om de documenten in te zien en een zienswijze in te dienen.

Op woensdag 12 april bent u tussen 16:00 en 20:00 uur van harte welkom in MFC De Buun. De bijeenkomst is ingericht als informatiemarkt en kunt u terecht met vragen over de stukken die ter inzage liggen en de procedure die gevolgd zal worden. Tevens kunt u informatie krijgen over de verschillende onderzoeken die we uitvoeren. Ook kunt u tijdens de bijeenkomst een mondelinge zienswijze indienen.


Meer informatie over het project?

Op de projectpagina leest u alles over de Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well