Dijkversterking Steyl - Maashoek - Projectplan Waterwet ter inzage


De Maashoek op Steyl

Het Projectplan Waterwet Dijkversterking Steyl - Maashoek is door Gedeputeerde Staten van Limburg goedgekeurd. Dit projectplan beschrijft de te nemen dijkverbeteringsmaatregelen ter plaatse van Steyl - Maashoek in de gemeente Venlo. De dijkversterking is noodzakelijk, omdat het dijktraject niet voldoet aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid.

Ter inzage voor beroep

Het Projectplan Waterwet Steyl - Maashoek ligt ter inzage van dinsdag 17 mei 2022 tot en met dinsdag 28 juni 2022. Tegen het besluit tot goedkeuring van het projectplan kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Ook niet-belanghebbenden kunnen beroep instellen, mits zij een zienswijze hebben ingediend tegen het betreffende ontwerp-besluit. Deze lag ter inzage van 15 oktober tot en met 25 november 2021.

Met de ter inzage legging zet het waterschap weer een volgende stap voor de start van de realisatie van deze dijkversterking. Uitvoering hiervan is voorzien vanaf het voorjaar van 2023.

Stukken inzien

Het goedkeuringsbesluit, het projectplan, de omgevingsvergunning, de leggerwijziging en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op de website www.overheid.nl. U vindt alle stukken links naast de hoofdtekst onder de kop 'Externe bijlagen'.

U kunt de besluiten ook fysiek inzien op de volgende locaties:

  • bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA in Maastricht, na telefonische afspraak via (043) 389 7452;
  • in het Stadskantoor, Hanzeplaat 1 in Venlo, na telefonische afspraak via 14 077 of per mail via rni@venlo.nl;
  • in het kantoor van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX in Roermond, na telefonische afspraak via (088) 889 0100.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij: