Dijkversterking Steyl - Maashoek - Projectplan Waterwet ter inzage


De Maashoek op Steyl

Het Projectplan Waterwet Dijkversterking Steyl - Maashoek is door Gedeputeerde Staten van Limburg goedgekeurd. Dit projectplan beschrijft de te nemen dijkverbeteringsmaatregelen ter plaatse van Steyl - Maashoek in de gemeente Venlo. De dijkversterking is noodzakelijk, omdat het dijktraject niet voldoet aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid.

Ter inzage voor beroep

Het Projectplan Waterwet Steyl - Maashoek lag ter inzage van dinsdag 17 mei 2022 tot en met dinsdag 28 juni 2022. Tegen het besluit tot goedkeuring van het projectplan kon beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Ook niet-belanghebbenden konden beroep instellen, mits zij een zienswijze hadden ingediend tegen het betreffende ontwerp-besluit. Deze lag ter inzage van 15 oktober tot en met 25 november 2021.

Met de ter inzage legging zette het waterschap weer een volgende stap voor de start van de realisatie van deze dijkversterking. Uitvoering hiervan is voorzien vanaf het voorjaar van 2023.

Stukken inzien

U kunt het Projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken nog inzien op de website www.overheid.nl. U vindt alle stukken links naast de hoofdtekst onder de kop 'Externe bijlagen'.