Dijkversterking Heel - Ontwerp-omgevingsvergunning damwand ter inzage


Op 5 september 2021 hebben Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasgouw een ontwerp-omgevingsvergunning voor het plaatsen van damwanden vastgesteld. Deze lag, samen met de bijbehorende stukken, van 16 september tot en met 27 oktober 2021 ter inzage. Iedereen kon in die periode op de stukken te reageren via een zienswijze.

De ontwerp-omgevingsvergunning

De ontwerp-omgevingsvergunning die ter inzage lag, gaat over het bouwen van damwanden. Deze zogenaamde 'uitvoeringsbesluiten' zijn nodig voor de uitvoering van de dijkversterking in Heel.

Zienswijze indienen

De ontwerp-omgevingsvergunning lag ter inzage van 16 september tot en met 27 oktober 2021. Tijdens deze periode kon u uw mening geven over de stukken door een zienswijze in te dienen. Op deze pagina leest u meer uitleg over zienswijzen.

Deze zienswijzen werden gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

De stukken inzien

De stukken waren gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

Het was tijdens de ter inzage periode mogelijk om de stukken offline in te zien op de volgende locaties:

  • Bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA in Maastricht.
  • In het gemeentehuis van de gemeente Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ in Maasbracht.
  • Op het kantoor van Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX in Roermond.