Dijkversterking Heel - Ontwerp-omgevingsvergunning damwand ter inzage


Op 5 september 2021 hebben Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasgouw een ontwerp-omgevingsvergunning voor het plaatsen van damwanden vastgesteld. Deze ligt, samen met de bijbehorende stukken, van 16 september tot en met 27 oktober 2021 ter inzage. Iedereen heeft in deze periode de mogelijkheid om op de stukken te reageren via een zienswijze.

De ontwerp-omgevingsvergunning

De ontwerp-omgevingsvergunning die ter inzage ligt gaat over het bouwen van damwanden. Deze zogenaamde 'uitvoeringsbesluiten' zijn nodig voor de uitvoering van de dijkversterking in Heel.

Zienswijze indienen

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt ter inzage van 16 september tot en met 27 oktober 2021. Tijdens deze periode kunt u uw mening geven over de stukken door een zienswijze in te dienen. Op deze pagina leest u meer uitleg over zienswijzen.

Deze zienswijzen moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. Goudriaan, tel. 043 - 389 7452 of mevrouw J. Thoolen-Simonis, tel. 043 - 389 7498.

De stukken inzien

De stukken zijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

Wilt u de stukken liever offline inzien? Dat kan tijdens de ter inzage periode op de volgende locaties:

  • Bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA in Maastricht.
  • In het gemeentehuis van de gemeente Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ in Maasbracht.
  • Op het kantoor van Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX in Roermond.

In verband met de maatregelen rond het coronavirus, zijn de mogelijkheden om de stukken op deze locaties in te zien beperkt. Om de stukken in te zien, neemt u telefonisch contact op met:

  • Provincie Limburg, de heer J. Goudriaan, tel. 043 - 389 7452; of
  • Gemeente Maasgouw, de heer M. Geurts, tel. 0475 - 852500; of
  • Waterschap Limburg, de heer R. Gaastra, tel. 06 - 24 58 63 24.