Aanvoerleiding Kwistbeek


Inleiding

Aan de Noordkant van Helden, bij watergang 'Aanvoerleiding Kwistbeek', bevindt zich een sifon. Een sifon noemen we ook wel een grondduiker en zorgt ervoor dat het water onder de grond verbonden blijft met de waterloop. Zo kan het water goed door blijven stromen. Binnen het watersysteem van de Kwistbeek hebben we hier te maken met een knelpunt. Ook willen we kijken naar het opzetten van een gebiedsregeling om het watersysteem beter te sturen en monitoren.

Het knelpunt bevindt zich tussen twee kassen, waar de Kwistbeek met een sifon onder de bestaande gasleidingen duikt. Stromend afval en vuil worden tegengehouden door een krooshek. Dit krooshek moet door onze beheerders bijna dagelijks schoongemaakt worden. Het risico op verstoppingen en opstuwing stroomopwaarts is daardoor groot.

We willen zoeken naar een oplossing, zodat we de situatie kunnen verbeteren en goed beheer en onderhoud kunnen doen. Met een gebiedsregeling kan er beter en sneller gestuurd worden op de aan- en afvoer van water en kunnen we inspelen op veranderende situaties in de toekomst.

Projectdoelen

  • Verminderen van handmatige schoonmaakhandelingen
  • Verbetering van de doorstroming
  • Monitoren en sturen van het watersysteem door middel van een gebiedsregeling

Wat gaan we doen?

  • We gaan een krooshekreiniger installeren voor de huidige sifon, gelegen stroomopwaarts in de aanvoerleiding Kwistbeek. Een krooshekreiniger is een constructie die (drijvend) vuil verwijdert voor de roosters van, in dit geval, een gemaal.
  • Realiseren van een stortplaats voor kroosafval naast de krooshekreiniger.
  • We gaan een gebiedsregeling maken door stuwen te automatiseren en monitoringspunten in te stellen.

Planning

Momenteel zijn we druk bezig met de planvorming. Het is nog te vroeg om te bepalen wanneer het plan tot uitvoering kan worden gebracht. In het participatieplan aan de zijkant van deze pagina leest u meer over hoe we de omgeving hierbij betrekken.

Betrokkenen bij project

  • Omwonenden
  • Gemeente Peel en Maas

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg. Ook kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met omgevingsmanager Casper de Vilder. Dit kan via het telefoonnummer +316 814 365 88 of per e-mail via c.devilder@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.