Vierwaarden


foto van een gedeelte van gebied Vierwaarden

Verkenning dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling Vierwaarden

Ga naar het contactformulier gebiedsontwikkeling Vierwaarden

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de waterveiligheid van Nederland te waarborgen, versterken we dijken en behouden we ruimte voor de rivieren. Dit is nodig om nu en in de toekomst veilig te blijven wonen, werken en recreëren. Het werken aan ons Maasdal is nooit af en vraagt om slim samenspel. Samen met andere overheden en de omgeving zoeken wij naar mogelijkheden om gebieden niet alleen hoogwaterveilig te maken, maar ook leefbaar en aantrekkelijk te houden voor de toekomst. Dat kan door opgaven voor dijkversterking, ruimte voor water, landbouw, natuur, recreatie en wonen te combineren. Gebiedsontwikkeling noemen we dat. Zo maken we met elkaar het Maasdal duurzaam klaar voor een hoogwaterveilige, mooie en leefbare toekomst.

De opgave

We willen het gebied aan beide zijden van de Maas (Venlo-Noord, Velden, Grubbenvorst, Lottum en Hertogbroek bij Arcen) nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater. Hiervoor moeten de dijken versterkt worden, maar de Maas moet ook voldoende ruimte krijgen om water af te voeren. Een tegenstrijdige en complexe situatie, waar we met de gebiedsontwikkeling Vierwaarden een oplossing voor zoeken. In de gebiedsontwikkeling worden ook ruimtelijke vraagstukken meegenomen, zoals verbeteringen in landschap, natuur en toerisme.

Het project Vierwaarden is een initiatief van gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, provincie Limburg, Waterschap Limburg (trekker namens samenwerkende overheden) en het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat).

Verkenningsfase

Op dit moment zitten we in de verkenningsfase van project Vierwaarden. Hierin gaan de samenwerkende overheden op zoek naar een samenhangend pakket aan maatregelen om zowel de waterveiligheid als de ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit van dit gebied te verbeteren. Denk aan versterking van landschap, recreatie en natuur. Dit doen we samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Wilt u ideeën aandragen voor één van de gebieden? Dat kan via dit contactformulier.

Informatiebijeenkomsten

In mei organiseerden we op meerdere Vierwaarden locaties informatiebijeenkomsten. Geïnteresseerden kregen uitleg over het project en de mogelijkheden. Ook was er de ruimte om vragen te stellen. Wij willen iedereen bedanken voor hun aanwezigheid. Uw inbreng brengt ons een stap verder in het zoeken naar mogelijke oplossingen. Tot 20 juni kunt u ideeën aandragen via ons contactformulier. Hier kunt u ook uw mening over de informatiebijeenkomsten geven.

Kon u niet bij de informatieavonden zijn? U kunt de presentatie op Youtube terugkijken. Let op: dit is de presentatie die in Grubbenvorst is gegeven. De situaties en mogelijkheden verschillen wat per gebied, maar komen in grote lijnen overeen.

Inloopmomenten en ontwerpatelier

De afgelopen maanden hebben we al een werksessie gehad in Lottum en ook in Velden zijn er al ideeën opgehaald. Ook in de andere gebieden gaan we verder met het ophalen van input. Zo gaan we vanaf september per gebied inloopmomenten en ontwerpateliers organiseren. Laat in ons contactformulier uw gegevens achter zodat we u op de hoogte kunnen houden.

De naam Vierwaarden

Het project Vierwaarden werkt in vier gebieden ten noorden van Venlo

  • Venlo-Velden;
  • Grubbenvorst;
  • Lottum;
  • Hertogbroek (ten noorden van Arcen).

De projectnaam Vierwaarden verwijst niet alleen naar de vier weerden (uiterwaarden) die binnen dit project centraal staan. De naam verwijst ook naar de vier waarden die de betrokken partners in het gebied willen verbeteren en versterken:

  • waterveiligheid door dijkversterking
  • waterveiligheid door rivierverruiming
  • natuur
  • ruimtelijke ontwikkeling
  • ruimtelijke kwaliteit

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Interesse? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Sjoerd Haitsma via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Laatste wijziging: 01-06-2023