Dijkversterking Thorn-Wessem ontwerp voorkeursalternatief en milieueffectrapport fase 1 ter inzage


Voor dijkversterking Thorn-Wessem zijn de afgelopen periode de verschillende alternatieven tegen elkaar afgewogen. Er ligt nu een ontwerp voorkeursalternatief, waarin het tracé en het type kering is gekozen.

Van 17 november t/m 28 december 2020 ligt dit ontwerp voorkeursalternatief (VKA) samen met het milieueffectrapport (MER) fase 1 ter inzage. Tijdens deze ter inzageperiode kunt u formeel op de stukken reageren met een zienswijze. U vindt de stukken op www.overheid.nl, ook staat hier beschreven waar u de zienswijze naar toe moet sturen.

U kunt het ontwerp VKA en bijhorende MER fase 1 ook op de volgende plekken inzien na een telefonische afspraak:

  • bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht, telefoon (043) 38 99 999;
  • in het gemeentehuis van de gemeente Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ te Maasbracht, telefoon (0475) 852 500;
  • ten kantore van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, telefoon (088) 88 90 100.

Voor een mondelinge zienswijze en voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de heer J.L. Goudriaan met mailadres: jl.goudriaan@prvlimburg.nl of tel. (043) 389 7452 of mevrouw J. Simonis met mailadres: j.simonis@prvlimburg.nl of tel. (043) 389 7498, van Provincie Limburg.

Wilt u meer weten over zienswijze? Bekijk dan de video.


Stukken ter inzage van 17 november t/m 28 december 2020 en een digitale presentatie

In verband met het coronavirus en de landelijke richtlijnen van het RIVM, is het niet mogelijk om een fysieke informatiebijeenkomst te organiseren. Om u voldoende te informeren geven we in onderstaande video mondeling toelichting op de presentatie.

We begrijpen dat u na het zien van de digitale presentatie nog vragen kunt hebben. Meldt u dan aan voor een van de spreekuren of neem via de mail contact met ons op: dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Vermeld hierbij uw vraag en telefoonnummer zodat we u indien gewenst terug kunnen bellen. U kunt ook bellen naar 088 – 88 90 100 om een bel-, facetime- of skype-afspraak met omgevingsmanager Ralph Gaastra te maken.

Wat is een milieueffectrapportage?

In Nederland hechten we veel waarde aan het milieu en de omgeving. Om te voorkomen dat het milieu en uw omgeving te sterk worden aangetast bij grote infrastructurele projecten krijgen deze een volwaardige plek in de besluitvorming. Dit doen we met het instrument milieueffectrapportage.

In 2018 is hierin de eerste stap gezet met de NRD, Notitie Reikwijdte en Detailniveau (zie het blok 'Documenten 2018: Notitie Reikwijdte en Detailniveau').

Kort gezegd geeft een NRD aan wat we gaan onderzoeken en hoe we dat doen. Een NRD geeft inzicht in de achtergronden van de dijkversterkingsopgave, de opgave voor dijkverlegging en de beekherstelopgave. Daarnaast zijn de alternatieve dijktrajecten opgenomen die in onderzoek zijn. NRD’s geven antwoord op vragen als: Waarop moet het onderzoek zich richten? Mist u een alternatief? En, wat kan zelfs helemaal buiten beschouwing blijven? Deze informatie is nodig om vervolgens een voorkeursalternatief op te stellen. De NRD Thorn-Wessem heeft in maart/april 2018 ter inzage gelegen.

De tweede stap is de MER, de milieueffectrapportage met het voorkeursalternatief. In het MER worden de milieugevolgen van de verschillende alternatieven in beeld gebracht. Op deze manier krijgen we vooraf kennis over de gevolgen voor het milieu van het project en van de alternatieven. Milieueffectrapportages geven antwoord op vragen als: zijn alle milieubelangen, zoals we in de NRD hebben afgesproken, goed meegenomen en afgewogen om te komen tot het voorkeursalternatief? Dit staat centraal bij de procedure met de ter inzage legging die we eind eerste, begin tweede kwartaal verwachten. In deze procedure wordt de commissie voor de milieueffectrapportage om advies gevraagd.