Onze internationale samenwerking


Internationale samenwerking

Schoon, veilig en voldoende water, daar werken we aan in het beheergebied van Waterschap Limburg (WL). Maar water houdt zich niet aan grenzen.  Daarom werken wij hier ook samen met onze buurlanden België en Duitsland aan. Ook met landen ‘ver weg’ is er uitwisseling om kennis, kunde en ervaringen te delen. We hebben tenslotte wereldwijd te maken met een veranderend klimaat wat bijvoorbeeld wateroverlast en/of droogte kan veroorzaken.

Door de handen met nationale en internationale partners in een te slaan kunnen we samen werken aan oplossingen voor deze vergelijkbare en steeds urgentere uitdagingen in het waterbeheer wereldwijd.

Icon_Netherlands BGIcon Germany BGIcon_French BGIcon England BG

wereldkaart als water en bomen

Wat is een waterschap?

Er zijn 21 waterschappen in Nederland en alle waterschappen zijn onafhankelijke overheidsorganisaties met eigen verkiezingen en waterschapsbelasting. Waterschappen zijn de oudste democratische gekozen overheden in Nederland.

Een waterschap zorgt voor het regionale waterbeheer, zodat er voldoende schoon water is en dat de omgeving droog en veilig blijft. Dit vraagt ook een inspanning van andere overheden in ons eigen land én partners in andere landen. We hebben elkaar nodig, want onze uitdagingen zijn groots.

Wat doen we?

Samen met de omgeving zorgen we voor duurzaam waterbeheer en een leefbare toekomst in ons unieke Limburg.

Het beheergebied van Waterschap Limburg beslaat de gehele provincie Limburg. Met een gekozen bestuur, ruim 600 medewerkers en 800 vrijwillige dijkwachten, werken we dagelijks aan het uitvoeren van onze waterbeheertaken. Hierbij behartigen we de belangen van o.a. onze inwoners, (agrarische) bedrijven en de natuur.

Onderlinge samenwerking, ook internationaal, is essentieel om de gestelde doelen te behalen.

Meer weten over onze organisatie? Bekijk onze bedrijfsfilm hieronder.

Waarom werken wij internationaal samen?

Het beheergebied van Waterschap Limburg grenst voor 75% aan het buitenland en we delen 20 KRW (Europese Kaderrichtlijn water) wateren met België en Duitsland. Als benedenstrooms gebied wordt Limburg beïnvloed door wat er bovenstrooms gebeurt. Daarom is een goede samenwerking met onze buurlanden op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit belangrijk.

Een voorbeeld hiervan is de (natuurlijke) herinrichting van de Rode Beek in Millen-Susteren. De Rode Beek is een beek met een bijzonder internationaal karakter en ontspringt zowel in Nederland als in Duitsland. Om natuur en vissen meer ruimte te geven, krijgt de beek haar natuurlijke slingerende karakter terug.

Een ander voorbeeld is het Litter Free Rivers And Streams (LIVES) project. Het doel van dit project was om een gecoördineerde, grensoverschrijdende aanpak te organiseren om plastic afval in het stroomgebied van de Maas te verminderen.

Internationale samenwerking ''ver weg''

We kijken ook verder dan alleen onze directe buren. Internationale samenwerking “ver weg” draagt bij aan duurzame en klimaatbestendige ontwikkeling van de wereld. Het is een vorm van kennisuitwisseling en bijdrage aan het mooier maken van de wereld. Ook werken we hiermee aan ons netwerk, aan zichtbaarheid van het waterschap en draagt het bij aan de ontwikkeling van onze medewerkers.

Een voorbeeld hiervan is het Blue Deal programma, een samenwerking van alle Nederlandse waterschappen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Watermanagement. De ambitie van dit programma is het helpen van 20 miljoen mensen over de hele wereld aan schoon, veilig en voldoende water in 2030. Wij werken hieraan mee in Roemenië,  Colombia, eSwatini en Zuid-Afrika.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze internationale samenwerking? Neem dan gerust contact met ons op via info@waterschaplimburg.nl of bekijk alvast het onderstaande magazine.