Coordinated vulnerability disclosure


Bij Waterschap Limburg vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze leden en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Let wel, dit is geen uitnodiging om onze website(s) en systemen uitgebreid actief te scannen op zwakke plekken.

Wij vragen u (voorwaarden voor erkenning van Responsible Disclosure):

 • Via dit mailadres aan te geven dat u een kwetsbaarheid heeft gevonden; info@waterschaplimburg.nl. Een informatiebeveiligingsmedewerker neemt dan zo snel mogelijk via aangetekend mailen contact met u op om de kwetsbaarheid te bespreken.
 • Het probleem dat u heeft gevonden niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen, of bijvoorbeeld een 'backdoor' te plaatsen;
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost;
 • Alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en;
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven

 • Wij reageren binnen 1 werkdag op uw melding om de ontvangst daarvan te bevestigen;
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding;
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk, maar kan gevolgen hebben voor het onderhouden van contact over opvolging van het onderzoek naar de melding;
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

Als blijkt dat een kwetsbaarheid niet of moeilijk op te lossen is, of dat er hoge kosten gemoeid zijn met het verhelpen ervan, behouden we het recht voor om, eventueel in overleg met de melder, de kwetsbaarheid als geaccepteerd risico te beschouwen en niet te verhelpen.