Ton Embregts


Naam: T. (Ton) Embregts

E-mail: t.embregts@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Landgraaf

Fractie

LV50

Functie

Burgercommissielid Waterkeringen & Bestuur en Organisatie

Andere functies bezoldigd

Geen

Andere functies onbezoldigd

  • Fractievoorzitter GBBL, Landgraaf
  • Raadslid van de gemeenteraad Landgraaf