Waterschap start met herstel kademuren in centrum Valkenburg


Hoogwater-Valkenburg-2021

Waterschap Limburg start woensdag 5 oktober met de herstelwerkzaamheden aan de kademuren, bruggen en andere elementen binnen het stroomgebied van de Geul in het centrum van Valkenburg.

In 2021 zijn de meest acute herstelwerkzaamheden al uitgevoerd. De werkzaamheden die nu nog worden uitgevoerd, zijn herstelwerkzaamheden binnen de Molentak en de Geultak.

Buiten het plangebied valt de locatie Brug Emmalaan (groen in de afbeelding hieronder). De kademuur is daar samen met de brug van de Emmalaan ingestort. Voor het herstel van deze brug en kademuren volgt een separaat traject. Dit is afgestemd met omwonenden en belanghebbenden.

Kademuren Valkenburg legenda

De werkzaamheden in de Geultak vinden plaats vanaf 5 oktober 2022 tot medio januari 2023. De werkzaamheden in de Molentak worden opgestart in januari 2023 en worden naar verwachting medio mei 2023 afgerond. De planning is mede afhankelijk van de waterstand van de Geul. Bij hoge waterstanden worden geen werkzaamheden uitgevoerd en zal de planning van de werkzaamheden dus opschuiven.

Hoe gaat de aannemer te werk?

De waterstand in de Geul wordt verlaagd tot minimaal 25 centimeter. Het materiaal van de aannemer wordt vanaf de kant in de Geul gehesen. De werkzaamheden vinden op de meeste locaties plaats vanaf een verplaatsbare steiger in de Geul. Ook wordt op enkele plaatsen met mobiele kranen gewerkt. De locatie aan kadezijde wordt met hekwerken afgesloten voor publiek..

Er wordt overdag op doordeweekse dagen gewerkt. Mogelijk wordt ook op meerdere plaatsen tegelijk gewerkt om de planning te halen. Er kan enige overlast voor de omgeving ontstaan, maar wij proberen deze te beperken en vragen vooral voor uw begrip.