Waterschap Limburg heeft een onafhankelijke Rekenkamer


kantoor (3)

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg heeft op 6 juli 2022 een onafhankelijke Rekenkamer ingesteld. De voorzitter van de rekenkamer is op 28 september 2022 benoemd. De Rekenkamer helpt het Algemeen Bestuur bij zijn controlerende taak. Zo krijgt het Algemeen Bestuur en de omgeving een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen. De Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van beleid en uitvoering van het waterschap. Met de resultaten van de onderzoeken kan het Algemeen Bestuur het beleid aanpassen.

Waarom een Rekenkamer?

Het Algemeen Bestuur wil laten zien wat ze doet en op een objectieve manier uitleg geven aan de omgeving hoe het waterschap omgaat met (belasting)geld. De taken van het waterschap worden groter en ingewikkelder. Er is steeds meer (belasting)geld nodig om alle taken uit te kunnen voeren. De Rekenkamer helpt het bestuur bij het controleren hoe zinnig, zuinig en zorgvuldig het waterschap geld uitgeeft. En kijkt naar wat er terecht komt van de plannen.

De leden van de Rekenkamer zijn niet betrokken bij het bestuur van het waterschap. Zij zijn onafhankelijk en voeren zelf onderzoeken uit. Met de resultaten van de onderzoeken kan het algemeen bestuur van het waterschap haar werk versterken.

Wie is onderdeel van de Rekenkamer?

Het Algemeen Bestuur heeft drie leden van de Rekenkamer benoemd.

  • Mevrouw Dr. M.A.T.M. van Tulder (voorzitter)
  • De heer Mr. A.P.J. van Leengoed
  • De heer drs E. Broere

Meer informatie over de deze leden vindt u op www.waterschaplimburg.nl/rekenkamer

Hoe werkt de Rekenkamer?

De Rekenkamer bepaalt zélf waar ze onderzoek naar willen doen en hoe dit uitgevoerd wordt. Zij hebben een eigen (onderzoeks)budget. De Rekenkamer biedt het onderzoeksrapport aan het algemeen bestuur aan. Het Algemeen Bestuur kan de onderzoeksresultaten, de conclusies en aanbevelingen gebruiken om het werk van het waterschap te verbeteren.