Verontreinigd slib in de Geul door storing RWZI

Gepubliceerd op 24 mei 2022

Verontreinigd slib

Door een verstoring in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Waterschapsbedrijf Limburg in Wijlre is verontreinigd slib in de beek De Kleine Geul terechtgekomen. Er zijn maatregelen genomen om de verstoring te verhelpen en te zorgen dat het slib wegspoelt.

De vervuiling is zichtbaar door vlokken die ontstaan bij droog en warm weer en op het water drijven. Het wordt tot nader bericht ontraden het water in te gaan en vee en huisdieren uit de beek te laten drinken of het water in te laten. Dit advies geldt voor de Kleine Geul en de Geul, waarin de beek uitmondt.

De overlast kan nog enige tijd duren, bij zware regenval kan de slibuitspoeling tijdelijk toenemen.

Heeft u vragen over dit bericht? Bel het gratis nummer van Meldkamer Water: 0800-03 41. Dit nummer is dag en nacht, zeven dagen in de week bereikbaar.