Verbeteringen voor kanovaarders en vissen bij de zand- en kruidvang van de Groote Molenbeek


foto_groote_molenbeek_zand-_kruidvang

Bij de monding van de Groote Molenbeek in de haven van Wanssum ligt een zandvang en een kruidvanginstallatie. Naast deze kruidvanginstallatie willen we een nevengeul maken. Dit doen we zodat de kanovaarders en vissen in de Groote Molenbeek makkelijker door het water kunnen bewegen. We nemen de bewoners graag mee in de plannen. Hiervoor organiseren we een inloopavond.

Betere doorgang

Op dit moment kunnen grote vissen en kanovaarders niet goed door de Groote Molenbeek bewegen. Dit komt door de zand- en kruidvang in de beek. Een zandvang blokkeert de afvoersnelheid van het water en een kruidvang vangt takken, bladeren, gras en afval op. De vissen kunnen op dit moment daarom alleen bij hoogwater over de stuwbalken springen. Een stuwbalk is een vaste of beweegbare constructie om het waterpeil bovenstrooms te regelen. De vissen hebben de stroming nodig om te weten waar ze naartoe moeten zwemmen. Waterschap Limburg wil ervoor zorgen dat de vissen verder kunnen zwemmen en voortplanten, terwijl recreanten kunnen blijven kanoën tot aan de haven van Wanssum.

Geplande werkzaamheden

We maken een nevengeul langs de kruidvanginstallatie. De kanovaarders en de vissen kunnen via de nevengeul het obstakel passeren. Door de nieuwe delta bij Wanssum vervalt de huidige zandvang. We verwijderen hier daarom ook de stuwbalken in de beek. Ook brengen we hier extra grond aan. We verhogen op deze manier de waterstand en creëren een lokstroom voor de vissen. Voor de kanovaarders maken we een nieuwe kano-uitstapplaats.

Inloopavond 22 november

Op dinsdagavond 22 november organiseren we samen met gemeente Venray en Rijkswaterstaat van 18:00 tot 20:00 een inloopavond. Tijdens deze inloopavond kunnen bewoners met vragen of opmerkingen langskomen bij Van Wanssum Café, Venrayseweg 2a in Wanssum. Hier zitten geen kosten aan verbonden en aanmelden is niet nodig.

Meer informatie

Op zoek naar meer informatie? Op de projectpagina is meer informatie te vinden.