Tijdelijke kademuur Emmalaan in Valkenburg gereed


Tijdelijke kademuur klaar

Tijdelijke kademuur Emmalaan in Valkenburg gereed

De tijdelijke kademuur bij de Emmalaan in Valkenburg is gereed, de stuwen zijn getest en waterpeilen zijn ingesteld waarna Waterschap Limburg het sein ‘water klaar’ gaf. Tijdens de watersnood in juli zakte de brug bij de Emmalaan in de Geul. De kademuren verzakten, de taluds lagen open en boden onvoldoende bescherming. “Zodra het mogelijk was, hebben we een tijdelijke maatregel gerealiseerd omdat een permanente oplossing extra tijd kost en we daar niet op konden wachten,” vertelt DB-lid Chrit Wolfhagen van Waterschap Limburg die samen met de gemeente Valkenburg aan de Geul de operatie aanstuurde.

Nieuwe muur

De tijdelijke maatregel bestaat uit een nieuwe muur van betonblokken die voor de oude muur is gezet. Op deze manier kan het water door de Geul stromen zonder verdere schade aan de resterende oude kademuur of de aangrenzende woningen te veroorzaken. Voordat de werkzaamheden startten, zijn bij omwonenden trillingsmeters geplaatst. Die meters geven een signaal af als door de werkzaamheden teveel trillingen worden veroorzaakt en daardoor mogelijk schade kan ontstaan aan de woningen. Deze meters hebben tijdens het herstel geen afwijkende waarden getoond. Voor de afronding van het project is op plaatsen in de weg waar het asfalt verdwenen was, een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Ook zijn er een aantal tijdelijke extra parkeerplekken ingericht om de parkeerdruk voor de bewoners te verminderen.

Stap in de goede richting

Chrit Wolfhagen: “De ramp in juli staat ons natuurlijk nog duidelijk voor ogen en het is nog veel te vroeg om te optimistisch te zijn, maar dit is wel een stap in de goede richting. We werken nu hard verder aan de permanente oplossing. Begin 2022 gaan we met de omwonenden en de gemeente in gesprek om het definitieve herstel voor te bereiden.”