Teeltplanschade melden nu mogelijk


waterschade blok2

Teeltplanschade melden nu mogelijk

Bent u een landbouwer in de uiterwaarden van de bedijkte Maas? En had u schade aan uw gewassen als gevolg van overstroming door het hoogwater van juli 2021? Dan kunt u deze schade melden.

Vanaf 28 februari tot en met 31 maart 2022 kunt u een teeltplanschade melden. Hiervoor is de Beleidsregel tegemoetkoming teeltplanschade uiterwaarden Maas juli 2021 (TTU) opgesteld. Klik hier voor meer informatie.

Eenmalige tegemoetkoming

Voldoet u aan de voorwaarden van de TTU? Dan kunt u een eenmalige tegemoetkoming ontvangen voor de teeltplanschade.

Onder voorbehoud van officiële publicatie

Deze Beleidsregel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant. Dan is ook bekend hoe de Beleidsregel precies is opgesteld. Misschien wijkt de publicatie nog af van de informatie in dit nieuwsbericht. Tot die tijd is de informatie over de Beleidsregel nog onder voorbehoud.