Snoei snel van start bij Afwateringskanaal

Gepubliceerd op 4 februari 2022

Afwateringskanaal

Waterschap Limburg gaat begin februari aan de slag met het opschonen van het  Afwateringskanaal Neer- Meijel, op de grens van de gemeenten Leudal en Peel en Maas. Dit opschonen is nodig, omdat aanslibbing de waterafvoer hindert. Voordat aannemer Van Beers Hoogeloon BV aan de slag kan, moet er eerst gesnoeid worden.

Van Beers gaat het slib uit het kanaal verwijderen. Dit gebeurt over een lengte van ongeveer 6 km, ter hoogte van de Roggelseweg (N562).

Het kanaal voerde in eerste instantie veenwater van de Peel en het overtollige water van de Zuid-Willemsvaart af naar de Maas. Nu vervult het  de functie als afvoersloot van overtollig regenwater voor omringende landerijen. In de loop van de jaren vond aanslibbing in het kanaal plaats, dat verwijderd dient te worden. Bovendien is er sprake van achterstallig onderhoud aan de begeleidende beplanting in- en langs het kanaal. Omdat voor de baggerwerkzaamheden ruimte moet worden gemaakt voor de bereikbaarheid van machines, wordt nu  achterstallig snoeionderhoud langs het Afwateringskanaal meegenomen.

Groenbeheer

Aannemer Van Beers start binnenkort  met het verwijderen van de begroeiing. Hiervoor heeft Waterschap Limburg een ecoloog ingeschakeld. Deze is op locatie geweest en heeft inmiddels groen licht gegeven voor de werkzaamheden. De gemeente Leudal heeft samen de aannemer een rondgang gemaakt en de te handhaven monumentale bomen aangewezen. Dit past in het kader van de afspraken tussen Waterschap Limburg en de gemeente Leudal en de gemeente Peel en Maas in hun aanpak van het groenbeheer. Er wordt gelet op thema’s hydrologie, natuurwaarden, recreatie en cultuurhistorische objecten. In elk geval is het streven om de snoeiwerkzaamheden af te ronden voor half maart.

Recreatieroutes

Langs het Afwateringskanaal lopen druk gebruikte recreatieroutes. Deze worden afgesloten tijdens de werkzaamheden in verband met ieders de veiligheid. Aannemer Van Beers zorgt voor het aangeven van de omleidingsroutes. Info over verkeersmaatregelen en omleidingen binnen de gemeente Leudal rondom dit project lopen via de gemeente Leudal.