Hoogwaterbescherming Slenaken verbeterd


Slenaken2 (2)

Waterschap Limburg, de gemeente Gulpen-Wittem, Staatsbosbeheer en de Provincie Limburg kwamen maandag 10 oktober bijeen om stil te staan bij de afronding van de samenwerkingsovereenkomst ‘Aanpak wateroverlast in het Gulpdal’. Aanleiding was de flashflood in 2012, die vooral in de kern van Slenaken grote overlast en schade veroorzaakte.

We spreken van een flashflood als de rivier binnen korte tijd buiten haar oevers treedt. In 2012 was dat binnen 1 uur na de hevige regenval in België. Om dit in de toekomst te voorkomen, is de Gulp verbreed en de doorwaardbare plaats de Voorde verwijderd. “We plaatsten stapelmuren in de Gulp, maakten de doorstroom groter en zorgden voor vergroening van de helling. Ook werd het voetpad langs de Gulp verlegd. Daarnaast leverden we in de kern van Slenaken enkele maatwerkoplossingen, zoals waterkerende muren en een grondwal”, licht dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg, Josette Van Wersch, toe.

Betere bescherming

De werkzaamheden hebben tot doel: een betere bescherming tegen wateroverlast dan wat er gebruikelijk is. In bebouwde gebieden in het Heuvelland van Zuid-Limburg is 1:25 de norm. Dit betekent dat er maar eens in de vijfentwintig jaar wateroverlast mag zijn.  Daar waar in Slenaken wateroverlast heeft plaatsgevonden in 2012, is waar nuttig en mogelijk het beschermingsniveau door de gecombineerde aanpak substantieel verhoogd.

Bewoners

Behalve de bestuurders van de samenwerkende partners waren ook de bewoners van het in 2012 getroffen gebied aanwezig. De omgeving werd nauw betrokken bij de idee- en planvorming middels bewonersbijeenkomsten en een meedenkgroep. Hun inbreng is waardevol geweest om Slenaken in de toekomst beter te beschermen.

Meer informatie over dit project.