Project ‘Herinrichting Meilossing’ wordt afgerond


Meilossing

De Meilossing is een beek die recreatiegebied De IJzeren Man en de Weteringbeek verbindt met de Dijkerpeel. Deze beek wordt op twee plaatsen door Waterschap Limburg aangepast. Dit maakt het project ‘Herinrichting van de Meilossing’ compleet. Het doel van de werkzaamheden is dat de natuur zich beter ontwikkelt en dat water bij droogte beter vastgehouden wordt. Arnold Jansen licht dit project vrijdag 25 maart ter plekke toe in de uitzending van Weerterland  Journaal van WeertFM TV om 19.15 uur.

Ruim een jaar geleden is Waterschap Limburg begonnen met de afronding van het project ‘Herinrichting Meilossing’. Het gaat hierbij om een kort stuk tussen de Kruispeelweg en de Weertbeek en een langer traject tussen de Bocholterweg en de Heltenbosdijk. Bij de herinrichting van de trajecten Bocholterweg-Heltenbosdijk en Kruispeelweg-Weteringbeek/Weertbeek zijn de buurtbewoners nauw betrokken. “Het definitief ontwerp is -waar mogelijk- aangepast aan de wensen van de direct aangrenzende grondeigenaren, zonder de doelen van Waterschap Limburg uit het oog te verliezen”, aldus Arnold Jansen, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Waar mogelijk wordt de beek slingerend aangelegd en het talud verflauwd. Ook komt ruimte voor vegetatie die ervoor zorgt dat de beek op sommige plekken meer schaduw heeft.

Meer schaduw

Op het traject tussen de Kruispeelweg en Weertbeek wordt de Meilossing dieper en worden de taluds flauwer. Hierdoor ontstaat meer ruimte in de beek voor de ontwikkeling van begroeiing. Ten noordwesten van de Bocholterweg gaat de beek licht slingeren en krijgt de beek een tweefase-profiel. Hierbij wordt de ene kant van de beek dieper dan de andere kant. Dit zorgt ervoor dat water minder snel stroomt en dieren en planten meer kansen krijgen. Bovendien worden struiken aangeplant en is er ruimte voor spontane ontwikkeling van begroeiing. Hierdoor krijgt de beek op sommige plekken meer schaduw.

Op het traject Bocholterweg-Heltenbosdijk is ook gekozen voor een tweefase-profiel, met ook hier ruimte voor begroeiing. Door meer begroeiing in de beek wordt er meer water vastgehouden in droge periodes.

Planning

Begin maart 2022 is aannemer Wetering begonnen met de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn gestart bij het traject Bocholterweg-Heltenbosdijk. Hierna wordt het project ten westen van de Bocholterweg en tussen de Kruispeelweg en Weertbeek uitgevoerd. Onder normale weersomstandigheden worden de werkzaamheden eind april/begin mei 2022 afgerond.

Verkeersmaatregelen

De Bocholterweg is tijdens de uitvoering slechts via één rijbaan toegankelijk. De doorgang en toegankelijkheid van woningen voor regulier verkeer blijft gehandhaafd.

Meer kansen voor de natuur

In 2005 startten de werkzaamheden ter verbetering van de Meilossing. De vernieuwde beek moest meer planten en insecten de ruimte bieden. Met de oplevering van deze laatste twee trajecten is het project helemaal afgerond.

Meer informatie: Sophie Nijskens, s.nijskens@waterschaplimburg.nl tel. 0612186070 of onze projectensite