Meilossing


Inleiding

De Meilossing is een beek die recreatiegebied De IJzeren Man en de Weteringbeek met de Dijkerpeel verbindt. In 2005 en 2006 is een deel van de Meilossing heringericht. Door de herinrichting kregen meer soorten planten en insecten de ruimte in dit gebied. Ook is een deel van de Meilossing toen slingerend aangelegd om meer water op te kunnen vangen bij hevige regenval.

In 2021 is de afronding van het project 'Herinrichting Meilossing' van start gegaan. Dat jaar zijn de ontwerpen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Hierbij zijn de direct aanwonenden betrokken om het ontwerp -waar mogelijk- aan te passen aan de wensen van deze aanwonenden. In 2022 wordt de herinrichting van de trajecten Bocholterweg-Heltenbosdijk en Kruispeelweg-Weteringbeek/Weertbeek uitgevoerd.

meilossing

Projectdoel

Het doel is het afronden van de herinrichting van de Meilossing met aandacht voor natuur en de omgeving. Met de aanpassingen kan de beek meer water afvoeren bij extreme buien en maken we de beek aantrekkelijker voor planten en dieren.

Wat gaan we doen?

Kruispeelweg-Weteringbeek/Weertbeek

 • De taluds (hellingen) maken we minder steil.

Ten westen van de Bocholterweg

 • De beek gaat iets slingeren;
 • Er komt ruimte voor begroeiing.

Bocholterweg – Heltenbosdijk

 • We verleggen de beek deels;
 • De taluds van de beek worden minder steil;
 • Aan de zuidkant van de beek komt ruimte voor begroeiing.

Planning

De uitvoering van het project is inmiddels gestart.
Onder normale weersomstandigheden worden de werkzaamheden eind april/begin mei 2022 afgerond. Meer informatie

Betrokkenen bij project

 • Direct aanwonenden
 • Eigenaren aangrenzende percelen
 • Gemeente Weert
 • Natuurmonumenten
 • IVN Weert
 • PIO Weerterland

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.

provincielimburg gesubsidieerd_door_kleur_1

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kelly Nijsten. Dit kan via het telefoonnummer +31 6 51739375 of per e-mail naar k.nijsten@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.

Nieuws

Het vastgestelde projectplan 'Herinrichting Meilossing' ligt van 11 november 2021 tot en met 22 december 2021 ter inzage. U leest het hier.