Meilossing


Inleiding

De Meilossing is een beek die recreatiegebied De IJzeren Man en de Weteringbeek met de Dijkerpeel verbindt. In 2005 en 2006 is een deel van de Meilossing heringericht. Door de herinrichting kregen meer soorten planten en insecten de ruimte in dit gebied. Ook is een deel van de Meilossing toen slingerend aangelegd om meer water op te kunnen vangen bij hevige regenval.

De herinrichting van de trajecten Bocholterweg-Heltenbosdijk en  Kruispeelweg-Weteringbeek/Weertbeek wordt dit jaar uitgevoerd. In de eerste helft van 2021 werken we de ontwerpen uit tot een definitief ontwerp. Hierbij betrekken we de direct aanwonenden om het ontwerp daar waar het mogelijk is, aan te passen aan de wensen van de aanwonenden.

meilossing

Projectdoel

Het doel is het afronden van de herinrichting van de Meilossing met aandacht voor natuur en de omgeving. Met de aanpassingen kan de beek meer water afvoeren bij extreme buien en maken we de beek aantrekkelijker voor planten en dieren. Ook gaan we kijken naar de mogelijkheden voor het maken van wandelpaden.

Wat gaan we doen?

  • We gaan de twee laatste trajecten van de Meilossing opnieuw inrichten.
  • Op het traject Bocholterweg-Heltenbosdijk gaat de beek meer slingeren.
  • Op het traject Kruispeelweg-Weteringbeek/Weertbeek maken we de beek breder en ondieper met kleine bochtjes.
  • Er komen planten die ervoor zorgen dat de beek op sommige plekken schaduw krijgt.

Planning

De uitvoering staat gepland voor 2021. Uiterlijk begin 2022 zullen de werkzaamheden klaar zijn.

Betrokkenen bij project

  • Direct aanwonenden
  • Eigenaren aangrenzende percelen
  • Gemeente Weert
  • Natuurmonumenten
  • IVN Weert
  • PIO Weerterland

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.

provincielimburg gesubsidieerd_door_kleur_1

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sophie Nijskens. Dit kan via het telefoonnummer +31 6 1218 6070 of per e-mail naar s.nijskens@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.

Projecten in uw gemeente

Downloads