Partijen slaan handen ineen voor natuurlijke waterberging in Partij


Beekdal-bij-Wijlre-

In het gebied tussen de Oude Heirbaan en de  Rijksweg/ Partijerweg in Partij wordt in het najaar van 2022 een waterberging van 5.000 kuub gemaakt in combinatie met natuurontwikkeling. Dit houdt in dat er grond langs de Geul en Sinzelbeek wordt weggegraven. Bij hoogwater kan de afgegraven zone overstromen en voor extra waterberging zorgen. Richting de Rijksweg/Partijerweg wordt het gebied opgehoogd.

Tevens worden er verspreid door het gebied bomen en struiken aangeplant. Na het graafwerk en de aanplant ontstaat er een natuurlijk weidegebied met extra wandelpaden. De maatregelen die hier genomen worden leveren ook een bijdrage aan de opgave die Waterschap Limburg heeft in Valkenburg.

Het project is onder andere op initiatief van Water in Balans tot stand gekomen. Brand Bierbrouwerij en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling financieren de aanleg van deze waterberging. Ruim een derde deel van de bergingscapaciteit die ontstaat, compenseert het verlies aan ruimte voor water bij het opslagterrein van Brand aan de Geul achter de bierbrouwerij in Wijlre. Twee derde van de berging draagt aanvullend bij aan het vergroten van de hoogwaterveiligheid.

ARK Natuurontwikkeling is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van de waterberging en het natuurgebied. Ook heeft ARK de Europese subsidie verworven, waarmee de waterberging niet alleen extra ruim maar ook nog eens extra mooi kan worden aangelegd. Gemeente Gulpen-Wittem geeft de grond daarvoor in bruikleen.

Brand en ARK slaan handen ineen
Brand Bierbrouwerij gebruikt het opslagterrein in Wijlre conform de vergunning van de gemeente, alleen niet volgens de regels van het Waterschap.  Die wil afzien van handhaving als er een vorm van compensatie is. Brouwerij Manager Joop Wiggers van Brand: “Medio 2019 hebben Brand en ARK de handen ineengeslagen om een plan uit te laten werken. Met de goedkeuring van het waterschap en de gemeente kunnen we ons waterbergingsplan binnenkort gaan uitvoeren. Dat levert dankzij onze samenwerking een bergingscapaciteit van maar liefst 5.000 kuub.”

Natuur ontwikkelen
Behalve waterberging geeft het gebied ook de mogelijkheid om natuurwaarden te ontwikkelen. Hettie Meertens van ARK Natuurontwikkeling: “Door wat we weten over klimaatverandering en ná de ervaringen van 2021, is het van groot belang om met een andere bril naar het Geuldal te kijken, anders dan pakweg dertig jaar geleden. Het Geuldal moet zo veel mogelijk worden beschermd en ontwikkeld om zijn natuurlijke rol als waterbergend gebied goed te kunnen vervullen. Natuur, waterberging en veiligheid gaan hier hand in hand.”