Bewonersavond Vlootbeek


Vlootbeek-Ulenbos---19785-34846---2015-05-14e---na-herinrichting

Waterschap Limburg wil de Vlootbeek vanaf de Huysbongerdweg in Montfort tot aan de Linnermolen in Linne natuurlijker inrichten. Ook komt er een onderzoek om de vismigratie te bevorderen. Bij de plannenmakerij houdt het schap zoveel mogelijk rekening met de wensen vanuit de omgeving. Hiervoor is er een bewonersavond op dinsdag 18 oktober, vanaf 19.30 uur in café ‘Biej de Vogel’, Markt 21, te Montfort.

De reden dat het waterschap de Vlootbeek op dit traject onder handen gaat nemen, is dat de beek hier niet voldoet aan de eisen die horen bij een natuurlijk beeksysteem. Deze eisen zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)”, aldus Arnold Jansen, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg. Maar het waterschap wil méér dan alleen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Vlootbeek natuurlijker in te richten. Zo komt er ook een onderzoek naar vismigratie in het stroomgebied van de Vlootbeek. Het derde onderdeel van de Herinrichting Vlootbeek betreft het traject van de Vlootbeek vanaf de A73 tot aan de Linnerweg. Voor dit deel is nog onduidelijk of het wel voldoet aan de eisen van de KRW.

Schetsontwerp

Om de Vlootbeek op het traject tot aan de Linnermolen te verbeteren, gaat het waterschap een plan opstellen. De eerste stap is het schetsontwerp. Dit ontwerp moet duidelijk maken welke maatregelen nodig en mogelijk zijn. Bij het opstellen dit ontwerp houdt het waterschap nadrukkelijk rekening met de gebiedskennis, de wensen en aandachtspunten van de omgeving. De bewonersavond op 18 oktober is bedoeld om alle wensen en ideeën te inventariseren. Deze informatie vormt de basis voor een eerste schetsontwerp. Dit zal tijdens een vervolgavond gepresenteerd worden.