Bestrijding Aziatische duizendknoop


Wortels sorteren

Invasieve plantenexoten belemmeren de waterstroom in onze beken. Ook verdringen deze woekerende planten, die hier oorspronkelijk niet thuishoren, soms de inheemse soorten. Hierdoor kan de erosiebestendigheid van dijken in gevaar komen. Daarom test Waterschap Limburg duurzame bestrijding van Aziatische duizendknoop op dijken.

Eerder deed Waterschap Limburg al proeven met het ontgraven van de planten en het uitsorteren van wortels. Dit pakte goed uit. Een aantal haarden van de Aziatische duizendknoop in de omgevingvan Gennep en Bergen is hierdoor uitgeroeid. In Roosteren en Herten wordt deze proef nu op grotere schaal aangepakt.

Duurzame proef

Er zijn tien groeispots op de dijk uitgekozen voor deze duurzame proef. De aannemer graaft de grond rondom de Aziatische duizendknoop af. Daarna volgt het uitsorteren van de wortels. De uitgegraven grond wordt apart gelegd. Deze wordt in de gaten gehouden of er weer groei plaatsvindt, net als in de uitgegraven kuil. Als dit gebeurt, kunnen we het gemakkelijk verwijderen.

Veilige dijken

Voor het hoogwaterseizoen worden de kuilen waar de Aziatische duizendknoop eerder groeide, weer gedicht met de oorspronkelijke grond. Er wordt dus geen grond getransporteerd. Zo besparen we kosten en verkleinen we het besmettingsrisico. Gebruik van gif is niet nodig. Daarmee is het een duurzame manier om de Aziatische duizendknoop te bestrijden. Als laatste zaaien we meteen de
grond in, zodat er weer grassen en kruiden kunnen groeien. Zo zorgen we ervoor dat de dijk voldoende veilig is voor de winter.

Meer proeven

Behalve deze mechanische bestrijding zet Waterschap Limburg meer lijnen uit om de Aziatische duizendknoop te bestrijden. Momenteel worden proeven met biologische bestrijding gedaan in samenwerking met Universiteit Leiden en andere waterschappen. Onderzocht wordt of de duizendknoop te beheersen is op basis van natuurlijke vijanden zoals bacteriën of bladvlooien. Tevens loopt er een veldproef met aannemer De Jong Zuurmond of de duizendknoop op industriële wijze met bokashi of verrijkt maaisel, te bestrijden is.

Voordelen

De voordelen van deze gezamenlijke, biologische bestrijding van deze zeer agressieve plaagsoort

door diverse organisaties zijn aanzienlijk. Het levert een forse kostenbesparing op door minder
gebruik van machines en brandstof. Ook zijn er geen fysieke ingrepen en dus verstoring in het (water)bodemleven.