Beginnende droogte in Limburg


Droogtemaatregel

We signaleren op dit moment een beginnende droogte. Dat betekent dat we vanuit de Centrale Regiekamer de situatie nauwlettend in de gaten houden en ons extra inzetten om boeren en tuinders, industrie, natuur en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien.

Dagelijks monitort de Centrale Regiekamer van het waterschap de situatie door middel van een waterbeeld. Het waterbeeld dat is bedoeld voor intern gebruik, bestaat vier onderdelen: weersverwachting, waterafvoer, droogte en eventuele overige bijzonderheden. Die onderdelen kunnen vier kleuren aannemen. We hebben hierbij voor een uniforme kleurcodering gekozen: groen, geel, oranje en rood. Zodra er een kleurverandering is, informeert de Centrale Regiekamer de organisatie en worden acties uitgezet. Op dit moment is het waterbeeld voor droogte: geel. Dat betekent dus ‘beginnende droogte’ en dat we waakzaam zijn.

Maatregelen tegen droogte

Wilt u weten hoe we dat doen en wat u zelf kan doen? Bekijk deze webpagina over droogte.