Meer dan 20.000 kilo gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd bij opruimactie


Omslagfoto EEF 2 (70)

In Limburg is gedurende de actie ’Bezem door de middelenkast’ bij 442 agrariërs in totaal meer dan 20.000 kilo aan overtollige gewasbeschermingsmiddelen door een gespecialiseerd bedrijf ingezameld en verwerkt. De actie was bedoeld om agrariërs de gelegenheid te geven kosteloos en op een eenvoudige manier van hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen af te komen.

Restanten van gewasbeschermingsmiddelen kunnen om verschillende redenen in de middelenkast, zoals de voorraadkast van agrariërs heet, blijven staan. Zo kan het zijn dat een teler is overgestapt op andere teelt of dat een middel wettelijk niet meer gebruikt mag worden. Het opruimen van de middelenkast wordt nog wel eens uitgesteld omdat dat niet eenvoudig is. Normaliter moeten bedrijven tegen betaling een afvalinzamelaar inschakelen. Bedrijven mogen namelijk in principe hun middelen niet inleveren bij de gemeentelijke milieustraat omdat die voor particulieren is bedoeld, sommige gemeenten faciliteren dit wel. Verschillende agrariërs gaven dan ook aan blij te zijn met de bezemactie. Arnold Jansen, DB-lid van Waterschap Limburg: “Bijkomend winstpunt van de actie is dat alle kasten weer zijn gescreend op middelen die niet meer gebruikt mogen worden.”

Landbouwgedeputeerde Lia Roefs: “Deze succesvolle actie draagt bij aan een betere waterkwaliteit door een verantwoorde verwerking van gewasbeschermingsmiddelen”. Op deze manier dragen de agrariërs een steentje bij aan de gestelde waterdoelen. Aan iedereen die aan de actie meegedaan heeft: dankjewel!”

Hoe ging dat?

Na aanmelding bezocht een bedrijfsadviseur de agrariër om samen de middelenkast te inspecteren en te controleren op verouderde en/of niet meer toegelaten middelen. Alle af te voeren middelen kregen een label. Door een professionele afvalinzamelaar en -verwerker zijn deze middelen ingezameld en verwerkt. In totaal hebben 442 agrariërs van de 510 deelnemers aan de bezemactie gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd.

Over ’Bezem door de middelenkast’

CLM Onderzoek en Advies heeft dit project uitgevoerd in opdracht van de provincie Limburg, met medefinanciering van het Waterschap Limburg, de Waterleidingmaatschappij Limburg, de gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Beesel. De Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL) heeft een eenmalige vergoeding ter beschikking gesteld en werkt momenteel aan een nieuw systeem van inzameling en verwerking van restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Meer informatie over bezemacties en een samenvatting van de resultaten van de bezemactie in Limburg zijn te vinden op bezemdoordemiddelenkast.nl.