Werkzaamheden Heijenratherweg in Slenaken


afzetting slenaken

Aannemer Vissers-Ploegmakers is in opdracht van Waterschap Limburg in maart gestart met werkzaamheden in Slenaken, gemeente Gulpen-Wittem. Dit gebeurt in samenwerking met bureau Kragten  Het doel van de werkzaamheden is het voorkomen van wateroverlast in de toekomst. Waterschap Limburg, Staatsbosbeheer, de gemeente Gulpen-Wittem en de provincie Limburg werken samen voor dit project.

Deel voetpad dicht

Vanaf juli 2021 beginnen we met de verbetering de waterafvoer van de Heijenratherweg (de Loorberg). We plaatsen instroomputten naast het asfalt van de Loorberg. Het water dat in deze putten stroomt, wordt via een afvoerleiding onder de parkeerplaats naar de afslagtak van de Gulp afgevoerd. We beginnen op 5 juli  bij het uitstroompunt van de leiding, achter de parkeerplaats van de Dorpstraat. Daarna brengen we de leiding aan in het voetpad tussen de parkeerplaats en de Heijenratherweg. Ook maken we een instroomput in de binnenbocht van de Heijenratherweg, vlakbij de Boswachter. Tijdens deze werkzaamheden blijft de weg volledig open en wordt de verkeersoverlast beperkt.

Een deel van het voetpad wordt afgesloten van 5 juli tot 30 juli. Het gaat om de ingang vanaf de Heijenratherweg naar Konijnenwinkel. De alternatieve route loopt via het Slenakerpad langs de Gulp. Dit is te zien op de kaart.

Volta Classic

In het weekend van 17 – 18 juli vindt de wielerronde Volta Classic plaats. De aannemer zorgt ervoor dat er in dit weekend geen verkeersmaatregelen op de Heijenratherweg/de Loorberg zijn.

Halve rijbaanafzetting Heijenratherweg

Na het weekend van 17-18 juli is er een halve rijbaanafzetting op de Heijenratherweg. Voor de aanleg van de leiding breken we namelijk een strook asfalt op. Met behulp van verkeerslichten wordt het doorgaande verkeer geregeld. Tijdens het spitsuur in de ochtend regelen verkeersregelaars het werk. Zo krijgt de lijnbus bijvoorbeeld voorrang. De leiding in de weg en de aanleg van de instroomputten staat gepland in de week van 19 tot 23 juli. Daarna herstellen we de weg en ronden we de werkzaamheden af. Dit staat gepland in de week van 26 tot 30 juli.

De Gulp

Na de zomervakantie wordt de rivier de Gulp verbreed en de doorwaardbare plaats de Voorde verwijderd. We plaatsen gedeeltelijk stapelmuren in de Gulp, maken de doorstroom groter en zorgen voor vergroening van de helling. Het voetpad langs de Gulp wordt verlegd. Daarnaast zorgen we in de kern van Slenaken voor enkele maatwerkoplossingen zoals waterkerende muren en een grondwal. We voeren de werkzaamheden per onderdeel uit en combineren werk waar het mogelijk is. We verwachten dat het werk eind 2021 klaar is. Kijk voor meer informatie over dit project op: www.waterschaplimburg.nl/gulpdal.