Wereld Waternet en Waterschap Limburg gaan samenwerken voor meer impact waterbeheer


Ondertekening door Erik Keulers en Frodo van Oostveen

Vandaag, 22 maart, is het wereld waterdag. We zijn verheugd juist vandaag te kunnen delen dat we een nieuwe, meerjarige samenwerking aangaan met Wereld Waternet. Wereld Waternet (WWN) is opgericht door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de stichting Stichting Waternet, het waterbedrijf van Amsterdam en omstreken. Het is een veelbelovende ervaren partij om mee samen te werken. Potentiële landen waar we een bijdrage gaan leveren zijn Laos en Jordanië. Belangrijke thema’s hierin zijn klimaatverandering, sanitatie en afvalwaterzuivering.

Als waterschap dat voor circa 70% aan het buitenland grenst, behoort grensoverschrijdend waterbeheer tot de dagelijkse en noodzakelijke activiteiten. Internationale samenwerking “ver weg” is een nuttige vorm van kennisuitwisseling die bijdraagt aan duurzame en klimaatbestendige ontwikkelingen wereldwijd. We doen dit samen met de 20 andere Nederlandse waterschappen onder de vlag van DWA: “Dutch Water Authorities” vanuit de Unie van Waterschappen.

Blue Deal

Waterschap Limburg heeft de ambitie een bijdrage te leveren aan samenwerken met en in verre landen. We zijn reeds betrokken bij enkele Blue Deal Landen. Blue Deal is het internationale programma van de 21 waterschappen in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met de ambitie om 20 miljoen mensen wereldwijd toegang te geven tot voldoende, schoon en veilig water.

Samenwerking

Dijkgraaf Patrick van der Broeck: “We hebben gezocht naar ervaren samenwerkingspartners om gezamenlijk activiteiten in het buitenland te ondernemen die bijdragen aan een beter waterbeheer in het buitenland en daarnaast vernieuwde inzichten leveren op ons eigen waterbeheer, maar ook kansen meebrengen voor het (Limburgse) bedrijfsleven. Met deze samenwerking zetten we een belangrijke stap daar in.”