Waterschap Limburg start met opruimen zwerfvuil


IMG_7416

De opruimwerkzaamheden van onze watergangen zijn in volle gang. Op diverse plekken zijn zandzakken, demontabele keringen en pompen opgeruimd en wordt organisch materiaal, zoals boomstammen en grote takken uit het water gehaald.

Vanaf woensdag 4 augustus start het waterschap met het opruimen van zwerfvuil. Har Frenken, bestuurder Waterschap Limburg: “Daarbij wordt met name plastic en ander vervuilend materiaal opgeruimd dat de werking van ons watersysteem mogelijk kan belemmeren. We beginnen in het zuiden van Limburg langs de Geul en werken vanuit daar verder waar het nodig is. We moeten nu meters, zo niet kilometers gaan maken.”

Melding maken van zwerfvuil

Ziet u mogelijk schadelijk zwerfvuil langs onze watergangen? Dan verzoeken wij u om melding hiervan te maken via het meldingenformulier op onze website.