Waarschuwing waterkwaliteit


zwemwater panheel-8851 (Breedbeeld)

Waterschap Limburg doet de dringende oproep om niet zelfstandig zandzakken te verplaatsen en/of zwerfvuil op te ruimen rondom onze dijken en beken. Het kan zijn dat er, als gevolg van de wateroverlast dode vissen worden aangetroffen. Wij adviseren om deze niet aan te raken en niet met blote handen op te pakken.

Ondanks het aankomende mooie weer wordt gewaarschuwd niet te gaan zwemmen in de zwemwaterlocaties gelegen aan de rivieren. Dit kan gevaarlijk zijn. Op dit moment zijn we bezig met controles. Zwem alleen op officieel aangewezen zwemlocaties niet gelegen aan de rivieren. Kijk voor de meest actuele stand van zaken op www.zwemwater.nl.

29-07-21  Update Zwemwater

Alle zwemwaterlocaties aan de rivieren zijn gecontroleerd en bemonsterd. Er kan weer veilig en verantwoord gezwommen worden.

Kijk voor de meest actuele stand van zaken op www.zwemwater.nl.

Slib

De zeer hoge waterstand van de rivieren en beken zorgt ervoor dat het slib en andere stoffen in dit water zich breed kunnen verspreiden over de oevers. GGD Noord-Limburg heeft de meeste gestelde vragen hierover op een rij gezet op https://www.ggdlimburgnoord.nl/gezondheidsrisicos-van-mogelijk-verontreinigd-slib.