Vleermuiskasten bij Oude Maas


Vorige week hingen we op advies van een vleermuizenexpert zo’n tien vleermuizenkasten op in de bomen tussen de Biltplas en de Oude Maasweg.

Na het broedseizoen worden bomen gekapt in het moerasbosje naast de Biltplas om ruimte te maken voor de aanleg van de vispassage. De bomen die geschikt zijn voor vleermuizen worden hierbij gespaard. Door het ophangen van kasten wordt het aantal verblijfplaatsen vergroot. Op dit moment zijn er namelijk weinig bomen die geschikt zijn als zomerverblijfplaats voor vleermuizen.

We hangen verschillende modellen vleermuiskasten op, zodat meerdere soorten vleermuizen er gebruik van kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan de ruige dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis. De kasten zijn een zomer- en/of paarverblijf. Bij milde winters kan de vleermuis ze ook als winterverblijfplaats gebruiken.

Project aanleg vispassage molenplas

Waterschap Limburg gaat samen met projectpartners Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten  een nieuwe vispassage aanleggen langs de Molen- en Biltplas in de gemeente Maasgouw.

Tijdens de online informatieavond van 23 maart zijn de aanleiding en het doel van dit project toegelicht en is uitgelegd hoe dit project wordt vormgegeven. De deelnemers konden tijdens deze avond reageren op de plannen en hun vragen stellen. Op dit moment zijn de voorbereidende werkzaamheden bezig. Een daarvan is het ophangen van vleermuiskasten.