Verkleuring water Melicker Leigraaf, Koebroekbeek en de Roer


zwart water Melicker Leigraaf

27 juli hebben onze inspecteurs dode vissen, lage zuurstofgehaltes en zwart water geconstateerd bij de Melicker Leigraaf in Melick en bij de Koebroekbeek bij Vlodrop. Ook het water in de Roer bij de Vlodrop en Roermond is troebel. Onze inspecteurs bekijken de omgeving en doen meerdere metingen om de oorzaak te achterhalen.

Update 6 augustus 2021

De beken zijn nog niet volledig in orde, maar het eerste herstel is te zien. meer informatie over de huidige situatie vindt u in dit artikel.

Mogelijke oorzaak

Deze situatie lijkt het gevolg te zijn van het hoogwater in de Roer, van anderhalve week geleden. Het water uit de Roer heeft in het Roerdal vier dagen gestaan. Daardoor zijn veel planten dood gegaan en deze dode planten zijn met het zakken van het water in de beek terechtgekomen.

In het gebied stinkt het ook op veel plekken naar rotte vis. Waarschijnlijk gaat het hier om vissen uit de Roer die op het land zijn terechtgekomen en geen weg hebben teruggevonden naar de beek. Al dit organisch materiaal breekt af en bij het afbreken wordt zuurstof uit het water gebruikt waardoor ook andere vissen zijn dood gegaan.

Daarnaast is er troep uit de Roer in de beken terecht gekomen. Ondertussen doen we ook onderzoek naar de rol van riooloverstorten tijdens het hoogwater bij deze locaties.

Overzicht locaties

  • Melicker Leigraaf
  • Koebroekbeek
  • De Roer bij Vlodrop en Roermond
  • Overenlossing
  • Sluizerbeek
  • Moorselbeek
  • Lappengrentlossing

Snel reageren

We zijn met onze inspecteurs bezig om deze locaties op te ruimen en metingen te doen. Iedere dode vogel of vis moet snel en op de goede manier opgeruimd worden. Zo voorkomen we meer besmettingen en dode dieren.

Voor de omgeving gelden twee regels. Wanneer je een dode vogel of vis vindt:
 1. Ruim de dode vis, eend of watervogel niet zelf op maar laat deze liggen.
 2. Bel het gratis nummer van het Centraal Meldpunt Water: 0800-03 41. Dit nummer is dag en nacht, zeven dagen in de week bereikbaar.

Gevaarlijk?

Voor huisdieren geldt om hen niet te laten drinken en/of zwemmen in de beek. Ook adviseren wij om vee niet te laten drinken uit de beek. Wegens het aantal dode vissen bestaat er kans op botulisme, bovendien is er mogelijk rioolwater in de beek gekomen wat ook tot ziekte kan leiden. Wij raden u dan ook af om het water te benaderen.