Update: Verkleuring water Melicker Leigraaf, Koebroekbeek en de Roer


28 juli meldde we dat beken in het Roerdal zwart kleurden in dit artikel. Het gaat dan om beekjes zoals de Melicker Leigraaf en de Koebroekbeek. Bovendien waren er dode vissen en stank. Rottend materiaal zorgde voor lage zuurstofgehalten in het water, waardoor veel leven uit de beekjes verdween. Het gebeurt wel vaker dat de Roer het dal onder water zet, maar dit keer was het extreem. En bovendien in de zomer.

Herstel is zichtbaar

De beken zijn nog niet volledig in orde, maar het eerste herstel is te zien. Dode vissen zijn opgeruimd, het water is niet meer zwart en de stank is minder. Wel is het water nog enigszins troebel (bruin) en het zuurstofgehalte is ook nog niet op peil. Volledig herstel, waarbij het waterleven weer helemaal terugkomt, kan nog wel even duren. Hoelang is moeilijk te voorspellen.

Is het water nog gevaarlijk?

De Roer zelf staat inmiddels wat lager, bevat voldoende zuurstof, maar kan nog schadelijke stoffen bevatten. Wees daarom voorzichtig met gebruik van water uit de Roer:

  • laat huisdieren en vee niet drinken uit de beken.
  • Zwemmen in de Roer raden we af.

Voor zwemmen in open water raden we aan naar de officiële zwemlocaties te gaan (te vinden op www.zwemwater.nl). De officiële zwemwateren in Limburg worden regelmatig gecontroleerd op verontreiniging.

Vindt u dode vogels of vissen?

Iedere dode vogel of vis moet snel en op de goede manier opgeruimd worden. Zo voorkomen we meer besmettingen en dode dieren.

Voor de omgeving gelden twee regels. Wanneer je een dode vogel of vis vindt:
 1. Ruim de dode vis, eend of watervogel niet zelf op maar laat deze liggen.
 2. Bel het gratis nummer van het Centraal Meldpunt Water: 0800-03 41. Dit nummer is dag en nacht, zeven dagen in de week bereikbaar.