Start werkzaamheden tussen Heerlen – Ubachsberg en Wijlre


20210917_OnthullingFietsroute_HIGHRESS-8

Op 17 september werd het officiële startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de Daelsweg, tussen Ubachsberg en Heerlen en aan de Vijfbundersweg-Vrakelbergerweg tussen Ubachsberg en Wijlre. De wegen worden in fasen aangepakt om een veilige fietsverbinding te maken. Tegelijkertijd worden maatregelen tegen toekomstige wateroverlast uitgevoerd. De reconstructie zal naar verwachting tot eind 2022 duren.

De genoemde wegen worden intensief gebruikt door auto’s, fietsen en landbouwverkeer, met knelpunten als het gaat om veiligheid. Daarom werd gekozen voor een ambitieus project waarbij een veilige fietsverbinding tussen Heuvelland en Parkstad gemaakt wordt voor woon-werk, school-thuis én toeristisch-recreatief fietsverkeer. Het gebied wordt ook klimaatbestendig ingericht. Door het aanleggen van onder andere regenwaterbuffers pakken we wateroverlast door klimaatverandering aan.

Om de plannen te realiseren hebben de gemeenten Voerendaal, Gulpen-Wittem, Heerlen, Provincie Limburg en Waterschap Limburg de krachten gebundeld.

Planning

In de eerste fase wordt de Daelsweg, tussen Ubachsberg en Heerlen aangepakt. Tijdens deze periode wordt de Daelsweg afgesloten en het verkeer omgeleid. Deze fase zal ongeveer 3 tot 4 maanden duren. Daarna worden de werkzaamheden opgestart aan de Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg. Dit werk wordt gefaseerd uitgevoerd waarbij steeds weggedeeltes worden afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Dit zal in totaal ongeveer 6 tot 8 maanden duren. Eind van 2022 wordt het gehele project afgerond.


Bestuurders over dit project

“Door samen te werken kunnen we in plaats van gewoon onderhoud te plegen een mooie en veilige fietsverbinding maken. Dat is pure winst voor onze schoolgaande jeugd. We maken woon-werkverkeer per fiets aantrekkelijker en stimuleren duurzame fietsrecreatie vanuit Parkstad naar het Heuvelland en vice versa,” stellen wethouders Pierre Verbraak, Jos Last en Charles Claessens.

 “Door dit initiatief is een meekoppelkans ontstaan voor ons’’, licht Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg toe. “Wij gaan gelijktijdig met de aanleg van het fietspad de wateroverlast in het stroomgebied Fromberg, Etenaken, Schin op Geul en Valkenburg aanpakken. Zo maken we als Waterschap Limburg werk met werk.’’

Gedeputeerde van Gaans: “De provincie Limburg wil veilige en gezonde fietsroutes stimuleren. Met deze verbinding tussen Heuvelland en Parkstad maken we deze ambitie duidelijk zichtbaar. Omdat in het project tegelijkertijd ook de waterbuffers zijn verbeterd, kunnen we spreken van een uniek project waar Limburg trots op kan zijn”.
20210917_OnthullingFietsroute_LOWRESS-2

20210917_OnthullingFietsroute_LOWRESS-9

20210917_OnthullingFietsroute_HIGHRESS-11