Schade door wateroverlast melden


HoogWater_Zomer21_Well11_verkleind

Heeft u schade door de extreme regenval en overstromingen? Hier leest u hoe u daar melding van kunt maken.

Verzekering

Meld schade in eerste instantie bij uw verzekeraar. Maak foto's van de schade voordat u gaat opruimen. Dit is belangrijk voor de afwikkeling van de schade. Het verbond van verzekeraars heeft laten weten dat veel schade aan huizen en bedrijven door de extreme regenval in Limburg wordt gedekt.

Tegemoetkoming schade

Het kabinet heeft de overstromingen in Limburg officieel tot ramp benoemd. Daardoor is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen in werking getreden. Op grond van die wet kan de overheid een tegemoetkoming toekennen aan gedupeerden van schade en kosten die redelijkerwijs niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet te vermijden zijn. Momenteel is men druk bezig om de regeling vorm te geven zodat gedupeerden hun schade kunnen melden.

Schadeclaim

Bent u van mening dat de oorzaak van uw schade bij het waterschap ligt? Dan kunt u een schadeclaim indienen via dit formulier: https://formulieren.waterschaplimburg.nl/schadevergoeding/

Om uw claim zo snel mogelijk te kunnen afhandelen, verzoeken wij u vriendelijk om alle velden volledig in te vullen. Vermeld daarbij ook uw e-mailadres.