Regenwaterbuffers gaan droogte tegen in Sittard


Wadi_Craaveld

Bij het project Corio Glana in Sittard werken we op allerlei fronten aan het tegengaan van droogte en wateroverlast. Onderdeel van de werkzaamheden door het team van Strukton/ Den Ouden is het afkoppelen van het hemelwater van het huidige rioolstelsel. Hiervoor legt de gemeente  een gescheiden rioolstelsel aan, dit gebeurt bijvoorbeeld in de Molenweg. Op andere plekken leggen we zogenaamde wadi’s aan. Hierin wordt het regenwater tijdelijk opgeslagen, zodat het daarna langzaam in de grond kan zakken. Zo gaan we verdroging tegen en is er genoeg (hemel)water in het gebied om flora en fauna van water te voorzien. Drie van deze wadi’s worden aangelegd tussen de Middenweg, de Avondsterstraat en Poolsterstraat. Het aanleggen van de wadi’s is naar verwachting eind juni klaar. Zo zijn ze voor de zomer in gebruik voor het opvangen van korte maar hevig buien.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden bij dit project? Kijk dan op de projectpagina: https://www.waterschaplimburg.nl/@6117/corio-glana-hl-20/.

Over het project Corio Glana

De beek krijgt weer volop ruimte om op natuurlijke wijze door het landschap te kronkelen. Naast het herstellen van het natuurlijke, historische landschap heeft de herinrichting van de Geleenbeek ook een andere noodzaak. Denk aan de klimaatveranderingen waardoor het nodig is om meer water te bergen en dus ook grote hoeveelheden neerslag te verwerken. Een groter stromingsgebied voor de Geleenbeek is daarvoor noodzakelijk. In de wijk Beekdal wordt de wateroverlast deels aangepakt door hemelwaterafvoer los te koppelen van de riolering en via de weg af te voeren naar het gebied tussen de buurt en de Geleenbeek. Hierdoor is er minder kans op wateroverlast én droogteschade in het verstedelijkt gebied. Daarnaast is een verbeterde waterkwaliteit én ruimte goed voor de ontwikkeling van verschillende soorten planten en dieren.