Kamerlid Boswijk op bezoek


Afgelopen week was Derk Boswijk, lid van de Tweede Kamer voor het CDA, op werkbezoek in Ooijen-Wanssum. Aanleiding was de watercrisis in juli van dit jaar.

Na een toelichting op het project door dijkgraaf Patrick van der Broeck en programmamanager gebiedsontwikkeling Theo Reinders, maakte Boswijk een rondrit door het gebied. Daarna sprak Boswijk met een aantal inwoners in Well. Boswijk was zichtbaar onder de indruk van de persoonlijke verhalen. Hij gaf aan zich samen met de regio sterk te willen maken voor een oplossing voor de wateroverlast.

Ook beaamde hij dat de integrale gebiedsgerichte aanpak in Ooijen-Wanssum voor meer zorgt dan waterveiligheid alleen: “Dit is een hele fijne plek om te zijn.”