Inzet elektrische machines bij herinrichting Tielebeek


Bij de werkzaamheden rondom de Tielebeek in de gemeente Gennep zet aannemer Ploegam voor Waterschap Limburg en de gemeente Gennep een elektrische graafmachine in. Het is een van de eerste projecten voor het waterschap waarbij een elektrische machine ingezet wordt. Het bestuur van Waterschap Limburg heeft duurzaamheid vastgesteld als een van de speerpunten in het beleid. Bij werkzaamheden wordt dan ook gezocht naar duurzame alternatieven.

Bij de keuze voor de aannemer is duurzaamheid meegenomen. De opdracht is gegund aan Ploegam. De prestaties van de elektrische machines zijn qua prestaties vergelijkbaar met machines op diesel. Verder zien de machines er hetzelfde uit doordat de accu op de plek van de ‘gewone’ motor zit. De vorm van de machine verandert dus niet. Het grote verschil is dat de machine geen uitlaatgassen uitstoot. Ook is deze machine stiller. Waterschapsbestuurder Arnold Jansen: ‘Uiteindelijk willen we alle projecten met zoveel mogelijk elektrisch materieel uitvoeren. Wij staan als waterschap aan de lat om onze omgeving toekomstgericht en duurzaam in te richten. Dan ligt deze werkwijze ook voor de hand.”

Herinrichting van de Tielebeek

Deze elektrische graafmachine zetten we in bij de herinrichting van de Tielebeek. Bij dit project richten we de bovenloop van de Tielebeek anders in. Een deel van de beek gaat natuurlijk slingeren door het gebied en we maken de oevers minder steil. Ook leggen we een onderhoudspad aan. Zo kunnen we onderhoud aan de beek beter uitvoeren en voorkomen we overstroming door te veel begroeiing in en om de beek. Daarnaast leggen we een regenwaterbuffer in combinatie met een  waterkwaliteitsbuffer. We graven een perceel naast de beek wat dieper uit (op sommige plekken tot 1 meter dieper) als regenwaterbuffer. Daar kunnen we water opvangen tijdens hevige regenbuien. Zo wordt de Tielebeek niet overbelast en voorkomen we overstroming en wateroverlast.

De waterkwaliteitsbuffer komt aan de westkant van de provinciale weg. Deze buffer vangt meerdere keren per jaar rioolwater op dat normaal in de beek terecht zou komen. Door deze nieuwe buffer houden we het vieze water uit de beek en beschermen we de natuur. Het vieze rioolwater stroomt weer terug het riool in zodra de buien voorbij zijn. Deze laatste buffer wordt een onderdeel van het rioleringssysteem van de gemeente Gennep.