Innovatieve verticale zonnepanelen bij geautomatiseerde stuw


stuw met pijl

In 2020 hebben we 21 stuwen vervangen omdat deze niet meer aan onze eisen voldeden. Sommige van deze stuwen zijn geautomatiseerd om het werk sneller en makkelijker te maken. Bij de Oostrumsche beek gebruiken we verticale zonnepanelen om de problemen op die plek duurzaam en innovatief op te lossen.

Duurzame energie

Voor het automatiseren van een stuw is elektriciteit nodig. De stuw in de Oostrumsche beek stuw lag ver buiten het elektriciteitsnet. Energie voor het automatiseren was dus niet makkelijk beschikbaar. We hebben een duurzame oplossing gezocht voor dit probleem: zonnepanelen.

Zonnepanelen in de schaduw

Door een rij bomen in de buurt ligt de stuw een deel van de dag in de schaduw. Hierdoor wekt een normaal horizontaal zonnepaneel te weinig energie op om de stuw te besturen. Vooral op korte winterdagen is dit een probleem. Daarom kiezen we hier voor een innovatieve verticale solar-mast. Deze paal heeft aan vier kanten zonnepanelen. Omdat in de winter de zon lager staat, straalt het zonlicht dan direct op het zonnepaneel. Ook blijft er bij een verticale paal minder vuil, sneeuw of bladeren op de panelen liggen en is de paal minder kwetsbaar voor harde wind. Door deze innovatieve oplossing kan deze stuw toch duurzame energie gebruiken op een lastige plek.

Automatische stuwen

Met ongeveer 1300 stuwen in ons eigen systeem sturen we het waterpeil en verdelen we het beschikbare water. Onze buitendienst gaat regelmatig naar de stuwen om de stand te verzetten. Door stuwen te automatiseren hoeft de buitendienst minder vaak langs te komen om de stuw te controleren. Het systeem controleert de waterstand en past meteen de stand aan. De buitendienst kijkt van een afstand mee en stuurt bij als het nodig is. Op deze manier kunnen we sneller ingrijpen bij hoogwater en houden we in andere periodes water beter vast.