Excursie: Groot Onderhoud Peelkanalen

Gepubliceerd op 10 november 2021

Peelkanalenlang (002)

In opdracht van Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas is aannemer Vissers Ploegmakers gestart met het groot onderhoud van de Helenavaart en het Kanaal van Deurne. Allereerst worden de tijdelijke baggerdepots aangelegd en explosievenonderzoek verricht om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Zaterdag 13 november verzorgt de aannemer een excursie van 10.00 tot 11.00 uur. Aanmelden via gop@vissersploegmakers.nl

In november start de aannemer met het verwijderen van bomen langs het Kanaal van Deurne. Dit duurt ongeveer vier weken. Het werk wordt uitgevoerd met kleine kranen en zagers. Langs het kanaal staan veel bomen en struiken. Hierdoor kan het kanaal niet vanaf de kade worden onderhouden. Ook maken de bomen en de begroeiing het moeilijk om activiteiten van bevers op te sporen en eventuele schade te herstellen. Om het kanaal en zijn kades weer goed te kunnen onderhouden en inspecteren, worden de kades opgeknapt. Onderdeel daarvan is het weghalen van bomen en de eenjarige takken. Voor de werkzaamheden zijn vergunningen verleend.

De bedoeling is dat ongeveer elke tien meter een boom blijft staan. Daarmee is er tussen de bomen voldoende ruimte voor het materieel om te kunnen maaien. Een bomenspecialist heeft zorgvuldig gekeken welke bomen het beste behouden blijven. De gekapte eiken worden hergebruikt in het project Groot onderhoud Peelkanalen. Van deze eiken worden vlonders en afsluitingen gemaakt voor op en langs de kade van het Kanaal van Deurne.

Excursie

Elke maand verzorgt de aannemer een excursie. De eerste excursie vindt plaats op zaterdag 13 november van 10.00- 11.00 uur. Verzamelen bij de bouwkeet aan de Halte. Van tevoren aanmelden via gop@vissersploegmakers.nl is noodzakelijk.

Meer info over het project: Omgevingsmanager Marco Siecker, M.Siecker@waterschaplimburg.nl