Dagelijks bestuur Waterschap Limburg weer op volle sterkte


JT DB Lid Chrit Wolfhagen 9898a

Chrit Wolfhagen is, op voordracht van de fractie Ongebouwd, op 24 november 2021 toegetreden tot het algemeen en dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Met hem is het waterschap een uiterst ervaren bestuurder rijker. Zo was hij o.a. 8 jaar fractievoorzitter Ongebouwd bij het voormalige Waterschap Roer en Overmaas en 8 jaar wethouder van gemeente Roerdalen (portefeuille Ruimtelijke Ordening, waaronder water). Ook was hij 8 jaar vicevoorzitter van LLTB Kring Roermond en de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken. Chrit Wolfhagen volgt Har Frenken op die op 3 november zijn ontslag aanbood. Met zijn toetreding is het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg weer op volle sterkte en dat is belangrijk. “We staan immers voor de grote opgave om de Limburgers meer waterveiligheid te bieden en dat in de juiste balans met natuur en landbouw”, vertelt hij. “Een opgave die we met vereende krachten zullen aanpakken.”