Bijna 100 miljoen euro voor structurele aanpak droogteproblematiek in Limburg

Gepubliceerd op 31 maart 2021 (om 8:46)

Vlootbeek6JPG

Werkgevers (LWV), de land- en tuinbouwsector (LLTB), natuurbeheerders, alle Limburgse gemeenten, de provincie Limburg, Waterleiding Maatschappij Limburg, Limburgs Particulier Grondbezit en Waterschap Limburg investeren gezamenlijk fors in de aanpak van de droogteproblematiek in Limburg. De partijen zijn bereid zelf bijna 80 miljoen euro te investeren. Het plan is ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een aanvullende bijdrage. Minister Cora van Nieuwenhuizen sprak haar steun reeds eerder uit. De droogte veroorzaakt al jaren op rij veel overlast en schade.

Klimaattafel Limburg

Vanwege de brede impact van de gevolgen van de klimaatverandering is de Klimaattafel Limburg opgericht, waarin alle hierboven genoemde partijen gezamenlijk spreken over de aanpak ervan. Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg: “Naast droogte ervaren we aan de andere kant juist veel overlast door hoosbuien, die ook flinke schade veroorzaken. Droogte en wateroverlast kun je niet meer los van elkaar zien. We beschouwen ze als één probleem. Daarom moeten we oplossingen in het oppervlaktewater, grondwater en bodemvocht integraal aanpakken. Daarmee willen we het zuiden van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust maken, zodat de regio in 2050 goed kan omgaan met steeds vaker voorkomend extreem weer en weerbaar is tegen watertekort. Limburg trekt hierin nadrukkelijk samen op met de partners in Noord-Brabant, in de regionale samenwerking Deltaplan Hoge Zandgronden.”

Gevolgen droogte

De droogte veroorzaakt al jaren veel schade voor verschillende sectoren. In 2016 en 2018 bijvoorbeeld zijn vooral de land- en tuinbouw en de scheepvaart zwaar getroffen. Voor de land- en tuinbouw is in 2018 landelijk zo’n 750 miljoen euro schade berekend. Een belangrijk deel van deze schade is geleden op de hoge zandgronden, waaronder Limburg. Door de lage stand van de Rijn was er minder scheepvaart mogelijk, waardoor tankstations in het oosten van het land minder bevoorraad konden worden. Een tekort aan benzine en diesel was het gevolg. Ook andere sectoren lijden onder de droogte. Zo zijn alleen al in Limburg honderdduizenden bomen gestorven en complete bospercelen vernietigd. De droogte heeft ook andere natuurgebieden zwaar aangetast, met alle gevolgen van dien voor flora en fauna.

Gezamenlijke aanpak

Alle reden dus om in Limburg gezamenlijk te investeren om de negatieve gevolgen van de droogteproblematiek in de toekomst zoveel als mogelijk te beperken.

Huub Narinx, directeur Limburgse Werkgevers Vereniging: “Droogteaanpak, waterbeheersing en beschikbaarheid zijn van levensbelang, ook voor ondernemers. We moeten dit samen vanuit alle geledingen aanpakken. Water voor nu en later.”

Pierre Verbraak, wethouder Voerendaal en voorzitter Waterklaar Parkstad: “Als gemeentebestuurders zien we steeds vaker dat mensen bijvoorbeeld hun tuin sproeien in droge periodes. Er is sprake van waterschaarste, die bewustwording moet bij iedereen doordringen. Bij gemeenten maar ook bij burgers. Mooi dat we deze opgave in Limburg nu zo breed oppakken.”