15 juli ‘live’ informatiebijeenkomst dijkversterking Well

Gepubliceerd op 29 juni 2021

Op donderdagavond 15 juli organiseert Waterschap Limburg een ‘live’ bijeenkomst over de dijkversterking in Well.

In Well werkt het waterschap aan een dijkversterkingsproject. De dijken in Nieuw Well en Oud Well moeten verhoogd en versterkt worden. Maar daar tussenin wordt ruimte gemaakt voor de Maas met een Groene Rivier. Deze liep van oorsprong door de natuurlijke laagtes tussen Nieuw en Oud Well. Met de dijkversterking krijgt de rivier weer de ruimte die deze vroeger ook al had (Oude Maasarm), maar wel met een hele goede bescherming van de twee dorpskernen. Zo liggen er opgaves bij de Paad en Kasteelsehof. De omgevingsmanagers van het waterschap zijn met bewoners en grondeigenaren in gesprek om te kijken wat zij belangrijk vinden en hoe die wensen het beste terug kunnen komen in de oplossing.

Programma

Op 15 juli bestaat het programma uit twee onderdelen:

  1. Bijpraten over de aanscherpingslocaties in Well, zoals De Paad, Kasteelsehof en de begraafplaatsmuur in Oud Well. Voordat het waterschap echt kan beginnen aan de planuitwerkingsfase wordt sinds september 2020 op deze plekken het voorkeursalternatief verder uitgewerkt.
  2. Aankondiging van gebiedsgerichte aanpak, door bestuurders Jos Teeuwen (Waterschap Limburg) en Antoon Splinter (Gemeente Bergen). De dijkversterking, groene rivier en andere ontwikkelingen in het gebied rondom Well hangen zodanig samen, dat deze het beste in één keer goed geregeld kunnen worden. Het waterschap gaat daarin samenwerken met andere overheden zoals de gemeente, provincie en het Rijk.

Hoe, waar en wat

  • Datum: donderdag 15 juli 2021, van 19.30 - 21.00 uur
  • Locatie: MFC De Buun, Kasteellaan 25 in Well
  • Inschrijven: In verband met coronamaatregelen is het nodig dat we van tevoren weten hoeveel mensen er komen. Daarom dient u zich van tevoren aan te melden via de inschrijflink.
  • Corona: Tijdens de avond werken we met vaste zitplaatsen en waarborgen we 1,5 m afstand. In aanvulling daarop zorgen we dat de dan geldende maatregelen van het RIVM worden opgevolgd.
  • Programma: Het bijpraten over de aanscherpingslocaties en de aankondiging van de gebiedsgerichte aanpak staan centraal op de avond. Ook is er uitgebreid ruimte voor het stellen van vragen.