Waterschap zet BOA’s in bij handhaving noodverordening

Gepubliceerd op 6 april 2020

meinweg

Afgelopen weekend en ook het komende paasweekend zal Waterschap Limburg BOA’s inzetten om toe te zien op de afgekondigde noodverordening van de Veiligheidsregio-Zuid in verband met de coronamaatregelen.

In 2019 heeft Waterschap Limburg het bevoegdheidsconvenant “Handhaving in de natuur in de Provincie Limburg” ondertekend. Hierdoor kunnen BOA’s van verschillende organisaties in elkaars gebieden toezicht houden en handhaven. Door het SSIL (Samen Sterk In Limburg) is een oproep gedaan om tijdens het weekend van 4 en 5 april en het paasweekend inzet te leveren toe te zien dat de noodverordening die is afgekondigd wordt nageleefd.

Afgelopen weekend hebben BOA’s van het waterschap surveillance uitgevoerd in Zuid-Limburg en het Meinweggebied. Groepjes mensen (vooral motorrijders en wielrenners) zijn aangesproken en er is gewezen op het bewaren van voldoende afstand. Ook wandelaars met loslopende honden zijn aangesproken. Tijdens het paasweekend zal het waterschap ook deelnemen.