Waterschap en Waterschapsbedrijf omarmen Maas Cleanup

Gepubliceerd op 28 juli 2020

zwerfvuil_afrastering_08699

Schoon water is één van de kerntaken van Waterschap Limburg en dochteronderneming Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Beide organisaties omarmen dan ook het initiatief van een aantal Limburgse bedrijven om onder het motto 'Clean rivers, better business' ten minste 5.000 vrijwilligers op de been te brengen om zwerfafval op te ruimen in en rond de Maas. Als Founding Partner respectievelijk hoofdsponsor mobiliseren het waterschap en Waterschapsbedrijf Limburg hun medewerkers om op zaterdag 19 september de handen uit de mouwen te steken. Ook roepen zij hun zakelijke relaties op om op die dag, World Cleanup Day, hetzelfde te doen. Enthousiaste individuen én bedrijven kunnen zich aanmelden op www.maascleanup.nl.

“Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten,” licht bestuurder Arnold Jansen het sponsorbesluit toe. “Wij zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het Limburgse watersysteem, de samenhang tussen oppervlaktewater, beekbodem, oevers en grondwater. De missie van de Maas Cleanup sluit dan ook goed aan bij de onze. Door onze betrokkenheid bij de Maas Cleanup vinden niet alleen opruimacties langs de Maas en de Maasplassen plaats, maar ook langs Limburgse beken. We hopen dat we samen met de andere sponsoren van de Maas Cleanup een groeiende beweging kunnen maken, met regelmatig terugkerende opruimacties en activiteiten, om verdere bewustwording over het belang van het tegengaan van zwerfafval te vergroten.”

Vervuiling aan de bron voorkomen


Plastic vergaat niet”, vertelt Jansen. “In de natuur valt het uiteen in steeds kleinere stukjes. Die komen terecht op plekken waar je ze niet hebben wilt; van de ingewanden van dieren tot in ons drinkwater. Alle kleine beetjes afval bij elkaar zorgen bovendien voor een grote berg die uiteindelijk leidt tot plasticsoep in de oceanen. Na zuivering met de meest innovatieve en duurzame technieken geeft WBL jaarlijks ongeveer 150 miljoen m3 als schoon water terug aan beken en rivieren. Daarnaast proberen we vervuiling aan de bron zoveel mogelijk te voorkomen. Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden.”

LIVES


Het idee voor de Maas Cleanup is ontstaan tijdens de startconferentie van het Interreg V-a project LIVES (Litter Free Rivers and Streams) in oktober 2019. LIVES richt op een zwerfafvalvrije Maas en zijrivieren in het stroomgebied binnen de Euregio Maas-Rijn. Het doel van LIVES is door een gecoördineerde, grensoverschrijdende aanpak plastic afval in het stroomgebied van de Maas te verminderen. Jansen: “We richten ons daarbij nadrukkelijk ook op de inwoners van dit gebied en proberen hen bewust te maken van het gevaar van plastic afval voor de volksgezondheid, de biodiversiteit, de scheepvaart en het landschap en hen aan te sporen minder plastic afval te creëren, bijvoorbeeld door minder of anders in te kopen, en na gebruik in een daarvoor bestemde afvalbak te gooien.” Naast Waterschap Limburg zijn ook de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Vlaamse Milieumaatschappij, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, De Vlaamse Waterweg, Wasserverband Eifel-Rur, Zuyd Hogeschool, Open Universiteit en de RWTH Aachen University bij LIVES betrokken.